Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

TNBZ "Animalian" to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z zakresu branży zoologicznej, do której celów należą:

 • Oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej i prowadzenie dobrej praktyki hodowlanej

 • Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojeniem i doskonaleniem zasad działania branży zoologicznej

 • Udzielanie wszechstronnej pomocy i doradztwa z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt ozdobnych

 • Organizowanie spotkań, konferencji oraz szkoleń popularyzujących zagadnienia z działaniem branży zoologicznej

 • Działanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego

 • Współpraca z władzami i organizacjami społecznymi dla poprawy funkcjonowania branży zoologicznej.
 • NADCHODZĄCE WYDARZENIA

  Szkolenie – Przygotowanie krewetek do konkursów i wystaw

  Katowice, Targi Aqua Silesia, Ceglana 67,
  21 kwietnia w godzinach 14.00 - 17.00

 • Ocena sędziowska na konkursach międzynarodowych

 • Wybór osobników oraz wstępne przygotowanie

 • Transport i aklimatyzacja

 • Koszt uczestnictwa: 100zł / osoba
  UWAGA! W przypadku udziału w szkoleniu z Diagnostyki i zwalczania chorób krewetek słodkowodnych (22 kwietnia), opłata za oba szkolenia wynosi 200zł / osoba
  Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ

  Szkolenie – Diagnostyka i zwalczanie chorób krewetek ozdobnych

  Katowice, Targi Aqua Silesia, Ceglana 67,
  22 kwietnia w godzinach 13.00 - 16.00

 • Biologia wybranych gatunków szkodników hodowli krewetek akwariowych

 • Diagnostyka wybranych chorób pasożytniczych

 • Metody zwalczania wybranych chorób słodkowodnych krewetek ozdobnych

 • Koszt uczestnictwa: 125zł / osoba
  UWAGA! W przypadku udziału w szkoleniu z Przygotowania krewetek do konkursów i wystaw (21 kwietnia), opłata za oba szkolenia wynosi 200zł / osoba
  Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ

  Konferencja – Skumaj się z Naturą w Warszawie!

  Warszawa, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, Ciszewskiego 8
  19-20 maja w godzinach 10.00-17.00

 • Problematyka konferencji będzie wielowątkowa, ze szczególnym uwzględnieniem ichtiobiologii i herpetologii (zwierzęta rodzime i egzotyczne), jednak ze względu na zainteresowanie ornitologią i teriologią chcemy wesprzeć również te działy zoologii.

 • W trakcie konferencji zaplanowano kilka wykładów plenarnych oraz prezentacje naukowe w formie prelekcji i sesji posterowej.

 • Koszt uczestnictwa: 200zł / osoba; dla słuchaczy WSTĘP WOLNY
  Szczegółowe informacje: www.SkumajsiezNatura.pl

  Szkolenie – Choroby ryb ozdobnych (ETAP I)

  Żabieniec k. Warszawy, Zakłady Naukowe IRŚ w Żabieńcu, Główna 48,
  9 czerwca w godzinach 10.00-18.00

 • Problematyka zdrowia ryb pochodzących z hodowli krajowych oraz importu

 • Podstawy utrzymania i poprawy zdrowia ryb oraz ich dobrostan

 • Kwarantanna, stymulatory odporności i zabiegi służące poprawie dobrostanu ryb

 • Koszt uczestnictwa: 250zł / osoba
  UWAGA! W przypadku udziału w II etapie szkolenia (Choroby ryb ozdobnych, 16 czerwca), opłata za oba szkolenia wynosi 400zł / osoba
  Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ

  Szkolenie – Choroby ryb ozdobnych (ETAP II)

  Żabieniec k. Warszawy, Zakłady Naukowe IRŚ w Żabieńcu, Główna 48,
  16 czerwca w godzinach 10.00-18.00

 • Infekcje bakteryjne i parazytologia ryb

 • Antybiotyki w terapii chorób ryb

 • Diagnostyka chorób ryb

 • Koszt uczestnictwa: 250zł / osoba
  UWAGA! W przypadku udziału w pierwszym etapie (Choroby ryb ozdobnych, 9 czerwca), opłata za oba szkolenia wynosi 400zł / osoba
  Formularz zgłoszeniowy do pobrania: TUTAJ

  OFERTA

  Badania

 • Kompleksowe badania toksykologiczne, ekotoksykologiczne

 • Ocena skuteczności preparatów akwarystycznych i preparatów do oczek wodnych

 • Ocena specyfików przeznaczonych do szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt wodnych

 • Świadczenie pomocy podczas prowadzenia diagnostyki chorób i leczenia zwierząt ozdobnych

 • Badania nad rozrodem ryb i bezkręgowców wodnych

 • Badania żywieniowe nad karmami dla zwierząt amatorskich

 • Doradztwo

 • Udzielanie wszechstronnej pomocy i doradztwa z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt ozdobnych

 • Pomoc merytoryczna w prowadzeniu badań z wykorzystaniem zwierząt amatorskich

 • Udzielanie porad i służenie pomocą w prowadzeniu zabiegów hodowlanych w hurtowniach, sklepach zoologicznych, ogrodach zoologicznych oraz schroniskach dla zwierząt w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt tam utrzymywanych

 • Doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji i żywienia zwierząt amatorskich

 • Doradztwo w zakresie chowu i hodowli ryb ozdobnych i gospodarskich

 • Opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu nauki oraz kształcenia zootechnicznego, rybackiego i weterynaryjnego

 • KONTAKT

  Biuro TNBZ "ANIMALIAN"
  biuro@animalian.org

  Rafał Maciaszek
  r.maciaszek@animalian.org
  798 763 792

  Dr Roman Pawlak
  r.pawlak@animalian.org

  Dr inż. Krzysztof Kazuń
  k.kazun@animalian.org
  602 766 479

  Dr Barbara Kazuń
  b.kazun@animalian.org

  Dr inż. Wojciech Górecki
  w.gorecki@animalian.org
  502 973 075

  Dr Paweł Czapczyk
  p.czapczyk@animalian.org

  Piotr Łapa
  p.lapa@animalian.org
  518 825 144

  Adam Karwowski
  a.karwowski@animalian.org

  ADRES DO KORESPONDENCJI

  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej 'ANIMALIAN'
  ul. Długa 10/140, 32-065 Krzeszowice
  KRS 0000413624
  NIP 5130232326
  REGON 122535040

  Konto Towarzystwa
  BANK PEKAO SA NUMER 33 1240 4432 1111 0010 4528 3438