Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

TNBZ "Animalian" to inicjatywa zrzeszająca specjalistów z zakresu branży zoologicznej, do której celów należą:

 • Oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej i prowadzenie dobrej praktyki hodowlanej

 • Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojeniem i doskonaleniem zasad działania branży zoologicznej

 • Udzielanie wszechstronnej pomocy i doradztwa z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt ozdobnych

 • Organizowanie spotkań, konferencji oraz szkoleń popularyzujących zagadnienia z działaniem branży zoologicznej

 • Działanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego

 • Współpraca z władzami i organizacjami społecznymi dla poprawy funkcjonowania branży zoologicznej.
 • OFERTA

  Badania

 • Kompleksowe badania toksykologiczne, ekotoksykologiczne

 • Ocena skuteczności preparatów akwarystycznych i preparatów do oczek wodnych

 • Ocena specyfików przeznaczonych do szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt wodnych

 • Świadczenie pomocy podczas prowadzenia diagnostyki chorób i leczenia zwierząt ozdobnych

 • Badania nad rozrodem ryb i bezkręgowców wodnych

 • Badania żywieniowe nad karmami dla zwierząt amatorskich

 • Doradztwo

 • Udzielanie wszechstronnej pomocy i doradztwa z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt ozdobnych

 • Pomoc merytoryczna w prowadzeniu badań z wykorzystaniem zwierząt amatorskich

 • Udzielanie porad i służenie pomocą w prowadzeniu zabiegów hodowlanych w hurtowniach, sklepach zoologicznych, ogrodach zoologicznych oraz schroniskach dla zwierząt w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt tam utrzymywanych

 • Doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji i żywienia zwierząt amatorskich

 • Doradztwo w zakresie chowu i hodowli ryb ozdobnych i gospodarskich

 • Opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu nauki oraz kształcenia zootechnicznego, rybackiego i weterynaryjnego

 • KONTAKT

  Biuro TNBZ "ANIMALIAN"
  biuro@animalian.org

  Rafał Maciaszek
  r.maciaszek@animalian.org
  798 763 792

  Dr Roman Pawlak
  r.pawlak@animalian.org

  Dr inż. Krzysztof Kazuń
  k.kazun@animalian.org
  602 766 479

  Dr Barbara Kazuń
  b.kazun@animalian.org

  Dr inż. Wojciech Górecki
  w.gorecki@animalian.org
  502 973 075

  Dr Paweł Czapczyk
  p.czapczyk@animalian.org

  Piotr Łapa
  p.lapa@animalian.org
  518 825 144

  Adam Karwowski
  a.karwowski@animalian.org

  ADRES DO KORESPONDENCJI

  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej 'ANIMALIAN'
  ul. Długa 10/140, 32-065 Krzeszowice
  KRS 0000413624
  NIP 5130232326
  REGON 122535040

  Konto Towarzystwa
  BANK PEKAO SA NUMER 33 1240 4432 1111 0010 4528 3438