SZKOLENIA

Szkolenie wstępne "START"
Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transportu ryb ozdobnych
Żywienie i diagnostyka chorób ryb
Nowoczesne metody hodowli ryb ozdobnych
Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz diagnostyka i podstawy leczenia chorób ryb akwariowych
Szkolenia dla szkół z funduszy gminnych i powiatowych
Szkolenia z zakresu akwakultury i ochrony środowiska wodnego


Szkolenie wstępne "START"


Szkolenie skierowane do sklepów i hurtowni zoologicznych na terenie małopolski, śląska, dolnego śląska i województwa podkarpackiego.
Liczba godzin: 3.
Cena szkolenia: 250 - 350 zł.

w góre ↑


Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transportu ryb ozdobnych
(szkolenie etap I)


Szkolenie skierowane do właścicieli i pracownikow sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych oraz stowarzyszeń akwarystycznych.
Liczba godzin: 16.
Cena szkolenia: 340 zł/osobę przy grupie min. 15 osób.
Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat dla słuchacza.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje uczestnika kursu. Uczestnik uzyskuje certyfikat świadczący, iż legitymujący się nim absolwent nabył wiedzę i umiejętności, będące celem szkolenia.

Najbliższe szkolenie:

Termin: 17 - 19 marca 2017 r
Miejsce:  Sala dydaktyczna, Akwarium Gdyńskie MIR - PIB,
                               al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia

Więcej informacji znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI.
Harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy, baza noclegowa oraz informacje ogólne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

w góre ↑


Żywienie i diagnostyka chorób ryb
(szkolenie etap II)


Szkolenie skierowane do właścicieli i pracownikow sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych oraz stowarzyszeń akwarystycznych. W II etapie szkolenia mog± wzi±ć udział osoby, które uczestniczyły już w I etapie lub w kursie akwarystycznym organizowanym przez Centrum kształcenia Ustawicznego UR w Krakowie.
Liczba godzin: 16.
Cena szkolenia: 300 - 350 zł/osobę przy grupie 15 - 20 osób.
Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat dla słuchacza.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje uczestnika kursu. Uczestnik uzyskuje certyfikat świadczący, iż legitymujący się nim absolwent nabył wiedzę i umiejętności, będące celem szkolenia.w góre ↑


Nowoczesne metody hodowli ryb ozdobnych
(szkolenie etap III)


Szkolenie skierowane do właścicieli i pracownikow sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych oraz stowarzyszeń akwarystycznych. W III etapie mog± wzi±ć udział osoby, które uczestniczyły już w I i II etapie szkolenia lub w kursie akwarystycznym organizowanym przez Centrum kształcenia Ustawicznego UR w Krakowie.
Liczba godzin: 16.
Cena szkolenia: 350 - 400 zł/osobę przy grupie 15 - 20 osób.
Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat dla słuchacza.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje uczestnika kursu. Uczestnik uzyskuje certyfikat świadczący, iż legitymujący się nim absolwent posiada, co najmniej minimum wiedzy i umiejętności niezbędnych w prawidłowym opiekowaniu się ozdobnymi zwierzętami wodnymi oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać najważniejsze problemy zwi±zane z ich chowem.w góre ↑


Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz diagnostyka i podstawy leczenia chorób ryb akwariowych


Szkolenie skierowane do lekarzy weterynarii, zootechników i rybaków (w tym studentów ostatnich lat w/w studiów).
Liczba godzin: 20.
Cena szkolenia: 400 - 450 zł przy grupie min. 10 osób.
Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat dla słuchacza.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje uczestnika kursu. Uczestnik uzyskuje certyfikat świadczący, iż legitymujący się nim absolwent nabył wiedzę i umiejętności, będące celem szkolenia.

w góre ↑


Szkolenia dla szkół z funduszy gminnych i powiatowych (w kooperacji z uczelnią)


Szkolenie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie małopolski, śląska, dolnego śląska i województwa podkarpackiego.
Liczba godzin: 4 - 6.
Cena szkolenia: 500 - 700zł.
Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
certyfikat dla słuchacza.w góre ↑


Szkolenia z zakresu akwakultury i ochrony środowiska wodnego


Szkolenie skierowane do pracowników jednostek samorządowych.
Liczba godzin: 4 - 8.
Cena szkolenia: 500 - 1000zł.
Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie opcjonalnie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat dla słuchacza.w góre ↑