OFERTA

Szkolenia
Badania
Doradztwo
Inne


SZKOLENIA


Lp. Nazwa szkolenia Liczba godzin Odbiorca Szacowany koszt kursu
1 Podstawy utrzymania i poprawy zdrowia ryb znajdujących się w sprzedaży 3 Sklepy i hurtownie zoologiczne na terenie małopolski, śląska, dolnego śląska i województwa podkarpackiego 250 - 350 zł
2 Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transportu ryb ozdobnych
(szkolenie etap I)
16 Właściciele i pracownicy sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych oraz stowarzyszeń akwarystycznych 250 - 350 zł/osobę przy grupie 15 - 20 osób
3 Żywienie i diagnostyka chorób ryb
(szkolenie etap II) *
16 Właściciele i pracownicy sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych oraz stowarzyszeń akwarystycznych 300 - 350 zł/osobę przy grupie 15 - 20 osób
4 Nowoczesne metody hodowli ryb ozdobnych (szkolenie etap III) 16 Właściciele i pracownicy sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych oraz stowarzyszeń akwarystycznych 350 - 400 zł/osobę
przy grupie 15 - 20 osób
5 Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz diagnostyka i podstawy leczenia chorób ryb ozdobnych 20 Lekarze weterynarii, zootechnicy i rybacy (w tym studenci ostatnich lat w/w studiów) 400 - 450 zł przy grupie min. 10 osób
6 Podstawy biologii i ochrony gatunkowej ryb i bezkręgowców wodnych 4-6 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na terenie małopolski, śląska, dolnego śląska i województwa podkarpackiego 500 - 700 zł
7 Szkolenia z zakresu akwakultury i ochrony środowiska wodnego 4-8 Pracownicy jednostek samorządowych 500 - 1000 zł

* W II etapie szkolenia mogą wziąć udział osoby, które uczestniczyły już w I etapie lub w kursie akwarystycznym organizowanym przez Centrum kształcenia Ustawicznego UR w Krakowie.

Więcej informacji w zakładce szkolenia.
Zachęcamy do zgłaszania!!!


Najbliższe szkolenie:

Temat: "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych"
Termin: 17 - 19 marca 2017 r.
Miejsce:  Sala dydaktyczna, Akwarium Gdyńskie MIR - PIB,
                               al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia

Więcej informacji znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI.
Harmonogram, formularz zgłoszeniowy, baza noclegowa oraz informacje ogólne są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

w góre ↑


BADANIA


Kompleksowe badania toksykologiczne, ekotoksykologiczne i ocena skuteczności preparatów akwarystycznych, preparatów do oczek wodnych oraz specyfików przeznaczonych do szeroko pojętego chowu i hodowli ryb.
Świadczenie pomocy podczas prowadzenia diagnostyki chorób i leczenia zwierząt ozdobnych.
Badania nad rozrodem ryb.
Badania żywieniowe nad karmami dla zwierząt amatorskich.w góre ↑


DORADZTWO


Udzielanie wszechstronnej pomocy i doradztwa z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt ozdobnych.
Pomoc merytoryczna w prowadzeniu badań z wykorzystaniem zwierząt amatorskich.
Udzielanie porad i służenie pomocą w prowadzeniu zabiegów hodowlanych w hurtowniach, sklepach zoologicznych, ogrodach zoologicznych oraz schroniskach dla zwierząt w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt tam utrzymywanych.
Doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji i żywienia zwierząt amatorskich.
Doradztwo w zakresie chowu i hodowli ryb ozdobnych i gospodarskich.
Opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu nauki oraz kształcenia zootechnicznego, rybackiego i weterynaryjnego.w góre ↑


INNE


Wspieranie działań związanych z rozwojem i doskonaleniem zasad działania branży zoologicznej.
Realizowanie współpracy naukowej z władzami i organizacjami społecznymi oraz placówkami i stowarzyszeniami dla poprawy funkcjonowania branży zoologicznej.
Organizowanie spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek oraz szkoleń w różnych miejscach kraju i za granicą, popularyzujących zagadnienia związane z działaniem branży zoologicznej.
Organizowanie imprez masowych mających związek z chowem i hodowlą zwierząt ozdobnych, ekologią oraz ochroną środowiska naturalnego.
Współuczestnictwo w tworzeniu propozycji rozwiązań prawnych regulujących sprawy dotyczące branży zoologicznej.w góre ↑