ARCHIWUM AKTUALNO¦CI

Zapraszamy na szkolenie!
Katowice 11-12 czerwca 2016
Gdzie można nas spotkać: Targi PET FAIR,
Łódź 11-13 września 2015.
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Transgeneza ryb, również w akwarium"
Relacja z II etapu szkolenia w Żabieńcu
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Zastosowanie wysoce zinbredowanych linii gatunków z rodzaju Xiphophorus w badaniach genetycznych"
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Dziedziczenie cech sprzężonych i mapy genetyczne"
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Po co są ryby? Pytanie o celowość ewolucji"
Życzenia świąteczno-noworoczne
Zapraszamy na szkolenie!
Żabieniec k. Piaseczna 17-18 stycznia 2015
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Wykorzystanie praw dziedziczenia w hodowli ryb"
Zapraszamy na szkolenie!
Żabieniec k. Piaseczna 29-30 listopada 2014
Szkolenie na wielkie otwarcie,
Wrocław 3-5 października 2014.
Gdzie można nas spotkać: Targi ZOO-BOTANICA,
Wrocław 3-5 października 2014.
VI DNI AKWARYSTYKI W MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE
 Zapraszamy na szkolenie
w ZOO Wrocław!
Szkolenie akwarystyczne
w Muzeum Przyrody w Drozdowie
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Praktyczne znaczenie pokrewieństwa i inbredu w hodowli ryb"
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Co można odczytać z sekwencji nukleotydowej?"
Relacja z II etapu szkolenia
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!
II Etap "Żywienie i diagnostyka chorób ryb"
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Krótko o mejozie i jej roli w determinowaniu zmienności genetycznej"
Relacja ze szkolenia w Krakowie
Zapraszamy do obejrzenia galerii z Targów ZOO-BOTANICA
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w Krakowie!
Gdzie można nas spotkać:
Targi ZOO-BOTANICA, Wrocław 13-15 września 2013
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 21-22 września 2013r.!
Zapraszamy do obejrzenia galerii z Targów PET FAIR oraz SilesiaZOO EXPO
Gdzie można nas spotkać: Targi PET FAIR,
Łódź 10-12 maja 2013.
Gdzie można nas spotkać:
Targi Zoologiczne SilesiaZOO EXPO,
Sosnowiec 25-26 maja 2013.
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 15 - 16 czerwca 2013r.!
Zapraszamy do obejrzenia galerii z marcowego szkolenia
Gdzie można nas spotkać: Targi PET FAIR,
Łódź 10 - 12 maja 2013.
ŚLEPA EWOLUCJA RYB JASKINIOWYCH
DZIEDZICZENIE UBARWIENIA OKRWY WŁOSOWEJ U KRÓLIKÓW
PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU PROFESJNALNEJ AKWARYSTYKI
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 23 - 24 marca 2013r.!
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!
W dniach 13-14 października odbędzie się IV edycja Dni Akwarystyki w Drozdowie
Uwagi merytoryczne
Rozporządzenie w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych
Rozporządzenie w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych


Zapraszamy na szkolenie!
Katowice 11-12 czerwca 2016


26.05.2016

    W dniach 11-12 czerwca 2016 roku w Katowicach w ramach VIII Śląskiego Weekendu Akwarystycznego planowane jest szkolenie, które będzie I etapem cyklu szkoleń o tytule przewodnim "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych".
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu.

Do zobaczenia w czerwcu!Harmonogram szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

Miejsce szkolenia:  Sala dydaktyczna, VIII Śląski Weekend Akwarystyczny
                              Katowice, ul. Ceglana 67

Termin szkolenia:  11 - 12 czerwca 2016 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  3 czerwca 2016 r.

Forma:  jeden dwudniowy zjazd w Katowicach

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł. Dla osób uczestniczących już w naszych poprzednich szkoleniach, koszt wynosi 300 zł.

Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat.Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Podstawy probabilistyki i statystyki w kojarzeniu ryb akwariowych" 9.02.2016     W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną elementarne podstawy rachunku prawdopodobieństwa i testowania hipotez. Wykład nie będzie jednak opierał się o wzory matematyczne lecz opisywane zjawiska prawdopodobieństwa ilustrowane będą rzeczywistymi przykładami prawidłowości które są dla większości osób oczywiste choć nie zawsze uświadomione...Artykuł jest dostępny także w zakładace NASZE PUBLIKACJE.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE! Zapraszamy na szkolenie!
Żabieniec k. Piaseczna 23-24 kwietnia 2016 30.01.2016     W dniach 23-24 kwietnia 2016 roku w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu k. Piaseczna planowane jest szkolenie, które będzie II etapem cyklu szkoleń o tytule przewodnim "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb ozdobnych". Zakres omawianych zagadnień obejmie: zasady prawidłowego żywienia, nowoczesne metody rozrodu, diagnostykę chorób ryb.
    Poza zajęciami teoretycznymi (wykładami) planowana jest obszerna część praktyczna (ćwiczenia) dla każdego z omawianych zagadnień. Chcemy, aby nasze zajęcia były pomocą w problemach, które na co dzień utrudniają życie akwarystom, stąd szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy słuchaczom, ale także przedstawienie zasad, jakimi kierują się nowoczesna akwarystyka i akwakultura.
    Wykłady i ćwiczenia z zakresu biologii ryb będą dotyczyły tematów związanych z życiem ryb w środowisku wodnym, w tym ich przystosowań do pływania, pobierania pokarmu, rozmnażania. Zajęcia mają także przybliżyć uczestnikom szkolenia tajniki budowy anatomicznej i morfologicznej ryb - wiedza ta jest nieodzowna, gdy akwarysta podejmuje się prób diagnostyki chorób ryb we własnym zakresie. Umiejętność wykonania preparatów makro- i mikroskopowych jest często kluczem do prawidłowej oceny zdrowia ryb.
    W kolejnej części zajęć omawiana będzie problematyka żywienia ryb ozdobnych. Przedstawione zostaną zasady żywienia wybranych grup i rodzin, takich jak kąsaczowate, karpiowate, piękniczkowate, zbrojnikowate, karpieńcowate, tęczankowate czy pielęgnicowate (m.in. paletki, pielęgnice z wielkich jezior afrykańskich). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami obliczania i sporządzania dawek pokarmowych, dowiedzą się, jak dobierać, przygotowywać i mieszać ze sobą składniki służące przygotowaniu pełnowartościowych karm dla ryb we własnym zakresie. Następnie słuchacze pod okiem prowadzących zajęcia samodzielnie przygotują zbilansowane pokarmy dla wybranych przez siebie gatunków ryb na podstawie własnych receptur przygotowanych w trakcie zajęć. Ćwiczenia będą także okazją do dyskusji na temat stosowania w akwarystyce różnych składników, takich jak podroby, mączki rybne, produkty sojowe, witaminy, probiotyki czy immunostymulatory. W ramach ćwiczeń pokazane zostaną praktyczne metody podstawowej oceny karm pod kątem ich przydatności dla określonych grup ryb, omówiony zostanie także temat tzw. namaczania karm. Na zakończenie zajęć omówione zostaną zasady i przedstawione sposoby przygotowania pokarmów zawierających środki lecznicze.
    Drugi dzień szkolenia będzie poświęcony teoretycznym i praktycznym zajęciom dotyczącym rozrodu ryb z wykorzystaniem wybranych hormonów oraz rozpoznawaniu chorób ryb. W pierwszej części omówione zostaną wady i zalety sztucznej stymulacji ryb do tarła. Następnie poruszona zostanie tematyka rozpoznawania objawów infekcji bakteryjnych i diagnozowania inwazji pasożytniczych, której elementem praktycznym będą zajęcia z lupami i mikroskopami. Uczestnicy szkolenia pod okiem prowadzących będą mogli samodzielnie przygotować odpowiednie preparaty i podjąć próbę ich analizy w kierunku obecności wybranych pasożytów.
    Na zakończenie - podobnie jak w przypadku szkoleń I etapu - planowany jest krótki test sprawdzający wiedzę nabytą przez uczestników. Jego wyniki zostaną omówione przez prowadzących zajęcia. Wszystkim słuchaczom zostaną wręczone stosowne certyfikaty.
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu. W zakładce "do pobrania" znajdują się: szczegółowy harmonogram planowanych zajęć, mapka dojazdu i formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 kwietnia 2016. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w kwietniu!Harmonogram szkolenia, formularz zgłoszeniowy, mapka dojazdu oraz baza noclegowa są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

Miejsce szkolenia:  Instytut Rybactwa Śródlądowego,
                               Żabieniec, ul. Główna 48, 05 - 500 Piaseczno

Termin szkolenia:  23 - 24 kwietnia 2016 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  1 kwietnia 2016 r.

Forma:  jeden dwudniowy zjazd w Żabieńcu k. Piaseczna

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł. Dla osób uczestniczących już w naszych poprzednich szkoleniach, koszt wynosi 300 zł.

Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat.Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org
Harmonogram szkoleń na 2016 Harmonogram szkoleń na 2016 rok 30.01.2016
15-17 stycznia , Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego, tytuł szkolenia:"Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb" (I etap);
23-24 kwietnia , Żabieniec k. Piaseczna, sala dydaktyczna Instytutu Rybactwa Śródlądowego, tytuł szkolenia: "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb" (II etap);
11-12 czerwca , Katowice, szkolenie w ramach Śląskiego Weekendu Akwarystycznego, tytuł szkolenia: "Nowoczesne metody hodowli ryb ozdobnych" (III etap);
Listopad , Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego, tytuł szkolenia: "Nowoczesne metody hodowli ryb laboratoryjnych".


Podane terminy oraz miejsca planowanych szkoleń mogą ulec zmianie w przypadkach losowych. Powyższy harmonogram może zostać rozszerzony o dodatkowe wydarzenia. W zakładce do pobrania będą udostępniane szczegółowe informacje o zbliżających się szkoleniach oraz formularze zgłoszeniowe.

                                       Serdecznie zachęcamy do udziału w planowanych szkoleniach!
Fotorelacje ze szkoleń Fotorelacje ze szkoleń 30.01.2016 Fotorelacje z naszych szkoleń można obejrzeć na stronie akwa-mania
Zapraszamy do zapoznania się z nimi! ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE! Zapraszamy na szkolenie!
Akwarium Gdyńskie MIR - PIB, 15-17 stycznia 2016 17.12.2015     W dniach 15-17 stycznia 2016 roku w sali dydaktycznej Akwarium Gdyńskiego MIR - PIB planowane jest szkolenie, które będzie I etapem cyklu szkoleń o tytule przewodnim "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych".
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 stycznia 2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w styczniu!Harmonogram szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz baza noclegowa są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

Miejsce szkolenia:  Sala dydaktyczna, Akwarium Gdyńskie MIR - PIB,
                               al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia

Termin szkolenia:  15 - 17 stycznia 2016 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  3 stycznia 2016 r.

Forma:  jeden trzydniowy zjazd w Gdyni

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł. Dla osób uczestniczących już w poprzednich szkoleniach, koszt wynosi 300 zł.

Cena obejmuje:
zwiedzanie z przewodnikiem Akwarium Gdyńskiego,
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat.Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE! Zapraszamy na szkolenie!
Toruń 21-22 listopad 2015 11.09.2015     W dniach 21-22 listopada 2015 r. w budynku Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu planowane jest szkolenie, które będzie III etapem cyklu szkoleń, o tytule przewodnim "Nowoczesne metody hodowli ryb ozdobnych". Zakres omawianych zagadnień skupi się wokół genetyki i metod hodowli ryb akwariowych.
    Poza zajęciami teoretycznymi (wykładami) planowana jest obszerna część praktyczna (ćwiczenia) dla każdego z omawianych zagadnień. Chcemy, aby nasze zajęcia były pomocą w problemach, jakie na co dzień utrudniają życie akwarystom, stąd szkolenie ma za cel nie tylko przekazanie wiedzy słuchaczom, ale także przedstawienie zasad, jakimi kierują się nowoczesna akwarystyka i akwakultura.
    Na wykładzie z ekologii omówimy czynniki, które wpływają na rozmieszczenie ryb w określonych biotopach. W ramach zajęć omówione będą przystosowania ryb do specyficznych warunków środowiskowych. Omówione będą także zwyczaje, pozwalające zaadoptować się tym wodnym zwierzętom do zmieniających się warunków. Na wykładach z zakresu rozrodu ryb poruszymy zagadnienia dymorfizmu płciowego, obojnactwa i dzieworództwa oraz naturalnych metod stymulacji ryb do tarła. Prelekcje te będą wprowadzeniem do tematyki związanej z prowadzeniem profesjonalnej, nowoczesnej hodowli ryb.
    Wykłady i ćwiczenia z zakresu genetyki ryb będą omawiały tematykę związaną z podstawami mechanizmów dziedziczenia, a poruszane zagadnienia będą oparte o przykłady praktyczne. Dzięki temu uczestnicy dowiedzą się jak samodzielnie mogą wykorzystać genetykę w swojej codziennej pracy hodowlanej.
    Kolejnym tematem będzie zagadnienie spokrewnienia - określania współczynników spokrewnienia między osobnikami wchodzącymi w skład stada hodowlanego oraz bezpośrednio związany z tym chów w pokrewieństwie i wynikający z niego współczynnik inbredu. Inbred to temat budzący u akwarystów wiele wątpliwości oraz wiele niezasadnych opinii, dlatego zostanie dokładnie omówiony i pozbawiony aury tajemniczości i grozy.
    Gdy omówione zostaną już zagadnienia genetyki Mendlowskiej w drugim dniu szkolenia przejdziemy do bardziej złożonych problemów, czyli do genetyki populacji gdzie obiektem rozważania nie są już pojedyncze osobniki lub pary rodzicielskie tylko całe stada hodowlane. Z genetyki populacji bezpośrednio wynikają metody hodowlane oparte głównie na stosowaniu odpowiedniej selekcji i kojarzenia wybranych osobników. Uczestnicy zapoznają się metodami pracy hodowlanej mającymi na celu m.in. ograniczanie przyrostu inbredu w kolejnych pokoleniach bez potrzeby zwiększania liczebności utrzymywanych ryb stada podstawowego. Pod koniec pierwszego dnia przejdziemy jeszcze do tematyki żywienia ryb. W ramach prelekcji omówione zostaną podstawowe zasady przygotowania różnych rodzajów pokarmów ryb począwszy od hodowli glonów i pierwotniaków, a na hodowli bezkręgowców takich jak wrotki, rozwielitki czy artemia skończywszy.
    Na początek drugiego dnia szkolenia poruszymy tematykę etologii, czyli szeroko pojętych zachowań ryb. Po tej prelekcji przejdziemy do praktycznych zagadnień dotyczących hodowli pokarmu dla ryb. W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą mogli przygotować odpowiednie podłoża (medium) hodowlane oraz zapoznać się ze szczegółami związanymi z hodowlą w/w organizmów. Zostaną rozdane próbki wrotków, które można hodować na potrzeby żywienia narybku drobnych gatunków ryb.
    W ramach zajęć z zakresu technologii hodowli i systemów recyklingu wody przedstawione będą nowinki ze świata techniki. Na przykładach omówione zostanie działanie nowoczesnych systemów służących do kwarantanny ryb a także poruszone zostaną kwestie recyklingu wody w obiegach zamkniętych.
    Na zakończenie - podobnie jak w przypadku pozostałych naszych szkoleń - planowany jest krótki test sprawdzający wiedzę nabytą przez uczestników. Jego wyniki zostaną omówione przez prowadzących zajęcia. Wszystkim słuchaczom zostaną wręczone stosowne certyfikaty.
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu. Na stronie www.animaian.org w zakładce "do pobrania" znajdują się: szczegółowy harmonogram planowanych zajęć i formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 listopada 2015 br.. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w listopadzie!Szczegółowy harmonogram, informacja o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy i baza noclegowa znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

Miejsce szkolenia:  Muzeum Przyrodnicze Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
                               ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

Termin szkolenia:  21 - 22 listopad 2015 r.

Forma:  jeden dwudniowy zjazd w Toruniu

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł. Dla osób uczestniczących już w I lub II etapie szkoleń "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności, technika hodowli i transport ryb opłata za szkolenie wynosi 300 zł.

Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat.Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


Gdzie można nas spotkać: Targi PET FAIR,
Łódź 11-13 września 2015.


07.09.2015

    Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w prelekcjach członków naszego Towarzystwa, które odbędą się w sobotę 12 września na targach Pet Fair w Łodzi (sala konferencyjna, foyer, parter).

11:00 - 11:30 Kumak dalekowschodni (Bombina orientalis) w terrarium i akwaterrarium. Chów i hodowla.

prowadzenie: dr Paweł Czapczyk
organizator: TNBZ Animalian

  Kumak dalekowschodni to jeden z najbardziej godnych polecenia przedstawicieli płazów bezogonowych (Anura) do hodowli w domowych zbiornikach. Niedrogi i nietuzinkowo ubarwiony, jest gatunkiem aktywnym w dzień i stosunkowo łatwo dostosowującym się do zmiennych warunków otoczenia. Ojczyzny kumaka dalekowschodniego należy szukać na Dalekim Wschodzie - na Półwyspie Koreańskim, w Chinach, we wschodniej Syberii i w wyspiarskim klimacie Japonii.11:45 - 12:15 Porównanie jezior Malawi i Tanganika, środowisko naturalne i gatunki.

prowadzenie: dr Roman Pawlak
organizator: TNBZ Animalian

Afrykańskie jeziora Malawi i Tanganika należą do najbardziej bioróżnorodnych słodkowodnych zbiorników wodnych na świecie. Znane są z zasiedlających je licznych gatunków endemicznych ryb pielęgnicowatych (Cichlidae). Ryby te są niesamowicie ubarwione oraz wykazują ciekawe zachowania społeczne, przez co są chętnie hodowane w domowych akwariach.w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Transgeneza ryb, również w akwarium"


21.06.2015

    Człowiek od zarania hodowli zwierząt dążył do uzyskiwania u nich pożądanych dla siebie cech. Stosunkowo niedawno wraz z rozwojem naukowych podstaw hodowli, możliwe stało się uzyskiwanie oczekiwanych cech u zwierząt hodowlanych, oparte o metody genetyczne. Przełomowe w tej dziedzinie stały się prace Grzegorza Mendla, który odkrył podstawowe zasady dziedziczenia cech warunkowanych przez geny....Artykuł jest dostępny także w zakładace NASZE PUBLIKACJE.


w góre ↑


Relacja z II etapu szkolenia w Żabieńcu


07.02.2015

    Rok 2015 rozpoczął się dla nas pracowicie. W związku ze sporym zainteresowaniem szkoleniami, wystartowaliśmy już w styczniu. W dniach 17-18.01.2015 spotkaliśmy się w Żabieńcu k/Piaseczna w ramach II etapu naszych kursów zatytułowanego "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb". Zainteresowanie, potwierdzone przybyciem, wyraziło tym razem kilkanaście osób z całej praktycznie Polski - m.in. z Poznania, Gorzowa Wlkp., Białegostoku, a także ze Śląska. Jak już wcześniej bywało, okazało się, że przybyłych łączą nie tylko sprawy zawodowe, ale także pasja, jaką jest szeroko rozumiana akwarystyka. Nie zabrakło luźnych rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Warto podkreślić, że nie po raz pierwszy nasze szkolenia stają się doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów. Kiedy spotyka się grono osób z kręgu importerów i hodowców ryb, właścicieli i pracowników sklepów to zawsze dochodzi do wymiany kontaktów. Taki nasz mały wkład w integrację środowiska. :)
    Co do samego szkolenia - dwa dni minęły bardzo szybko, wypełnione wykładami i praktycznymi ćwiczeniami.
    Tradycyjnie, poprzez zagadnienia związane z anatomią i strategiami rozrodczymi ryb poprowadził nas dr Roman Pawlak. W lekkiej formie, okraszonej dużą ilością zdjęć, przygotował słuchaczy do wystąpienia dra inż. Wojciecha Góreckiego, którego domeną na tym etapie jest żywienie ryb i rozród hormonalny. Wojtek opowiedział o fizjologii żywienia, roli poszczególnych składników pokarmowych oraz zapotrzebowaniu na nie u poszczególnych gatunków. Na teoretycznych rozważaniach się nie skończyło: całą tę wiedzę można wykorzystać praktycznie. Z jednej strony możemy trafnie ocenić przydatność gotowych pokarmów przemysłowych (np. analizując etykietę a nie przyglądając się zdjęciom ryb na opakowaniu), z drugiej zaś jesteśmy w stanie samemu opracować recepturę i sporządzić pokarm dla naszych ryb - korzystając z kilkunastu dostępnych składników, kartki papieru, kalkulatora i maszynki do mielenia opracowaliśmy i sporządziliśmy przykładowy pokarm dla ryb wszystko- i roślinożernych.
    Równie ciekawe i użyteczne były informacje o hormonalnych metodach rozmnażania ryb oraz celach i sposobach konwersji płci u ryb. Te zagadnienia nieodmiennie cieszą się sporym zainteresowaniem, a dr Górecki jak zawsze musiał odpowiadać na mnóstwo dodatkowych pytań.
    Pozostałą część szkolenia wypełnili dr Krzysztof Kazuń i lek. wet. Piotr Międła. Starali się, aby tematykę bakteryjnych i pasożytniczych schorzeń ryb uczynić jak najbardziej zrozumiałą i przystępną. Zdobyte informacje można było wykorzystać w praktyce podczas ćwiczeń praktycznych, gdzie do dyspozycji kursantów były mikroskopy, narzędzia, szkiełka i możliwość własnoręcznego sporządzenia preparatów.
    Szkolenie zamknął test i rozdanie certyfikatów. Zmęczeni ale i zadowoleni rozjechaliśmy się do domów. "Do widzenia" na koniec w wielu przypadkach oznaczało deklarację pojawienia się na kolejnych etapach. Zapraszamy!


Harmonogram szkoleń zaplanowanych na 2015 rok będzie niebawem dostępny na stronie Towarzystwa (www.animalian.org).
Zapraszamy do obejrzenia galerii ze szkolenia: GALERIA

Do obejrzenia dodatkowej galerii zdjęć ze szkolenia zapraszamy na stronę: akwa-mania


w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Zastosowanie wysoce zinbredowanych linii gatunków z rodzaju Xiphophorus w badaniach genetycznych"


31.01.2015

    Zmienność jest w naturze zjawiskiem powszechnym , czyli przyglądając się grupie ryb należących do tego samego gatunku, zaobserwować można między nimi różnice w wyglądzie tj. w ich fenotypie. Przykładowo, rozmnażając ryby stwierdzamy, że nawet wśród rodzeństwa występują wyraźne różnice w wyglądzie, np. pewne osobniki są większe od innych. Ta fenotypowa różnorodność wywołana jest bądź to czynnikami środowiskowymi (np. warunki świetlne i termiczne, żywienie, relacje z innymi organizmami w akwarium), bądź też ma charakter genetyczny, tzn. dziedziczny....Artykuł jest dostępny także w zakładace NASZE PUBLIKACJE.


w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Dziedziczenie cech sprzężonych i mapy genetyczne"


21.01.2015

    Uniwersalne mechanizmy dziedziczenia, które po raz pierwszy zostały opisane przez Grzegorza Mendla, poddawane były wielokrotnej weryfikacji i choć w większości badań potwierdzano wyniki twórcy tych praw, to jednak pojawiały się również rezultaty zgoła odmienne, czyli nie pasujące do teorii Mendla. Gdy Walter Sutton i niezależnie od niego Theodor Boveri, powiązali nowo odkryte struktury nazywane chromosomami z czynnikami dziedziczenia zwanymi obecnie genami, zapoczątkowana została chromosomowa teoria dziedziczenia....Artykuł jest dostępny także w zakładace NASZE PUBLIKACJE.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.


w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Po co są ryby? Pytanie o celowość ewolucji"


04.01.2015

    Określone działanie nazywamy celowym, gdy jest ono podejmowane z zamiarem osiągnięcia przewidywanego rezultatu. Większość ludzkich działań podporządkowana jest zaplanowanemu wcześniej celowi gdyż świadomość każdego człowieka nastawiona jest na ciągłe przewidywanie najbliższej przyszłości....Artykuł jest dostępny także w zakładace NASZE PUBLIKACJE.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.


w góre ↑


Życzenia świąteczno-noworoczne


23.12.2014w góre ↑


Zapraszamy na szkolenie!
Żabieniec k. Piaseczna 17-18 stycznia 2015


22.11.2014

    W dniach 17-18 stycznia 2015 roku w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu k. Piaseczna planowane jest szkolenie, które będzie II etapem cyklu szkoleń o tytule przewodnim "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb ozdobnych". Zakres omawianych zagadnień obejmie: zasady prawidłowego żywienia, nowoczesne metody rozrodu, diagnostykę chorób ryb.
    Poza zajęciami teoretycznymi (wykładami) planowana jest obszerna część praktyczna (ćwiczenia) dla każdego z omawianych zagadnień. Chcemy, aby nasze zajęcia były pomocą w problemach, które na co dzień utrudniają życie akwarystom, stąd szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy słuchaczom, ale także przedstawienie zasad, jakimi kierują się nowoczesna akwarystyka i akwakultura.
    Wykłady i ćwiczenia z zakresu biologii ryb będą dotyczyły tematów związanych z życiem ryb w środowisku wodnym, w tym ich przystosowań do pływania, pobierania pokarmu, rozmnażania. Zajęcia mają także przybliżyć uczestnikom szkolenia tajniki budowy anatomicznej i morfologicznej ryb - wiedza ta jest nieodzowna, gdy akwarysta podejmuje się prób diagnostyki chorób ryb we własnym zakresie. Umiejętność wykonania preparatów makro- i mikroskopowych jest często kluczem do prawidłowej oceny zdrowia ryb.
    W kolejnej części zajęć omawiana będzie problematyka żywienia ryb ozdobnych. Przedstawione zostaną zasady żywienia wybranych grup i rodzin, takich jak kąsaczowate, karpiowate, piękniczkowate, zbrojnikowate, karpieńcowate, tęczankowate czy pielęgnicowate (m.in. paletki, pielęgnice z wielkich jezior afrykańskich). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami obliczania i sporządzania dawek pokarmowych, dowiedzą się, jak dobierać, przygotowywać i mieszać ze sobą składniki służące przygotowaniu pełnowartościowych karm dla ryb we własnym zakresie. Następnie słuchacze pod okiem prowadzących zajęcia samodzielnie przygotują zbilansowane pokarmy dla wybranych przez siebie gatunków ryb na podstawie własnych receptur przygotowanych w trakcie zajęć. Ćwiczenia będą także okazją do dyskusji na temat stosowania w akwarystyce różnych składników, takich jak podroby, mączki rybne, produkty sojowe, witaminy, probiotyki czy immunostymulatory. W ramach ćwiczeń pokazane zostaną praktyczne metody podstawowej oceny karm pod kątem ich przydatności dla określonych grup ryb, omówiony zostanie także temat tzw. namaczania karm. Na zakończenie zajęć omówione zostaną zasady i przedstawione sposoby przygotowania pokarmów zawierających środki lecznicze.
    Drugi dzień szkolenia będzie poświęcony teoretycznym i praktycznym zajęciom dotyczącym rozrodu ryb z wykorzystaniem wybranych hormonów oraz rozpoznawaniu chorób ryb. W pierwszej części omówione zostaną wady i zalety sztucznej stymulacji ryb do tarła. Następnie poruszona zostanie tematyka rozpoznawania objawów infekcji bakteryjnych i diagnozowania inwazji pasożytniczych, której elementem praktycznym będą zajęcia z lupami i mikroskopami. Uczestnicy szkolenia pod okiem prowadzących będą mogli samodzielnie przygotować odpowiednie preparaty i podjąć próbę ich analizy w kierunku obecności wybranych pasożytów.
    Na zakończenie - podobnie jak w przypadku szkoleń I etapu - planowany jest krótki test sprawdzający wiedzę nabytą przez uczestników. Jego wyniki zostaną omówione przez prowadzących zajęcia. Wszystkim słuchaczom zostaną wręczone stosowne certyfikaty.
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu. W zakładce "do pobrania" znajdują się: szczegółowy harmonogram planowanych zajęć, mapka dojazdu i formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 stycznia 2015. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w styczniu!Harmonogram szkolenia, formularz zgłoszeniowy, mapka dojazdu oraz baza noclegowa są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

Miejsce szkolenia:  Instytut Rybactwa Śródlądowego,
                               Żabieniec, ul. Główna 48, 05 - 500 Piaseczno

Termin szkolenia:  17 - 18 stycznia 2015 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  2 stycznia 2015 r.

Forma:  jeden dwudniowy zjazd w Żabieńcu k. Piaseczna

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł. Dla osób uczestniczących już w I etapie szkoleń "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności, technika hodowli i transport ryb" oraz "Kursu z podstaw akwarystyki i terrarystyki dla hodowców i firm związanych z branżą zoologiczną" koszt szkolenia to 300 zł.

Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat.Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Wykorzystanie praw dziedziczenia w hodowli ryb"


22.11.2014

    Pierwsze prawo Mendla mówi, że gamety zawierają po jednej kopii każdego genu i jest to tzw. prawo czystości gamet. Drugie prawo Mendla mówi, że różne cechy dziedziczone są niezależnie od siebie i jest to tzw. prawo niezależnego dziedziczenia. Doświadczenia Grzegorza Mendla opublikowane w 1866 roku oraz zaproponowane na ich podstawie modele dziedziczenia to podstawy genetyki klasycznej. Są to fundamentalne zasady, z których wynikają bardziej złożone mechanizmy genetyki populacji czy genetyki molekularnej...Artykuł jest dostępny także w zakładace BAZA PUBLIKACJI.


w góre ↑


Zapraszamy na szkolenie!
Żabieniec k. Piaseczna 29-30 listopada 2014


11.10.2014

    W dniach 29-30 listopada 2014 roku w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu k. Piaseczna planowane jest szkolenie, które będzie II etapem cyklu szkoleń o tytule przewodnim "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb ozdobnych". Zakres omawianych zagadnień obejmie: zasady prawidłowego żywienia, nowoczesne metody rozrodu, diagnostykę chorób ryb.
    Poza zajęciami teoretycznymi (wykładami) planowana jest obszerna część praktyczna (ćwiczenia) dla każdego z omawianych zagadnień. Chcemy, aby nasze zajęcia były pomocą w problemach, które na co dzień utrudniają życie akwarystom, stąd szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy słuchaczom, ale także przedstawienie zasad, jakimi kierują się nowoczesna akwarystyka i akwakultura.
    Wykłady i ćwiczenia z zakresu biologii ryb będą dotyczyły tematów związanych z życiem ryb w środowisku wodnym, w tym ich przystosowań do pływania, pobierania pokarmu, rozmnażania. Zajęcia mają także przybliżyć uczestnikom szkolenia tajniki budowy anatomicznej i morfologicznej ryb - wiedza ta jest nieodzowna, gdy akwarysta podejmuje się prób diagnostyki chorób ryb we własnym zakresie. Umiejętność wykonania preparatów makro- i mikroskopowych jest często kluczem do prawidłowej oceny zdrowia ryb.
    W kolejnej części zajęć omawiana będzie problematyka żywienia ryb ozdobnych. Przedstawione zostaną zasady żywienia wybranych grup i rodzin, takich jak kąsaczowate, karpiowate, piękniczkowate, zbrojnikowate, karpieńcowate, tęczankowate czy pielęgnicowate (m.in. paletki, pielęgnice z wielkich jezior afrykańskich). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami obliczania i sporządzania dawek pokarmowych, dowiedzą się, jak dobierać, przygotowywać i mieszać ze sobą składniki służące przygotowaniu pełnowartościowych karm dla ryb we własnym zakresie. Następnie słuchacze pod okiem prowadzących zajęcia samodzielnie przygotują zbilansowane pokarmy dla wybranych przez siebie gatunków ryb na podstawie własnych receptur przygotowanych w trakcie zajęć. Ćwiczenia będą także okazją do dyskusji na temat stosowania w akwarystyce różnych składników, takich jak podroby, mączki rybne, produkty sojowe, witaminy, probiotyki czy immunostymulatory. W ramach ćwiczeń pokazane zostaną praktyczne metody podstawowej oceny karm pod kątem ich przydatności dla określonych grup ryb, omówiony zostanie także temat tzw. namaczania karm. Na zakończenie zajęć omówione zostaną zasady i przedstawione sposoby przygotowania pokarmów zawierających środki lecznicze.
    Drugi dzień szkolenia będzie poświęcony teoretycznym i praktycznym zajęciom dotyczącym rozrodu ryb z wykorzystaniem wybranych hormonów oraz rozpoznawaniu chorób ryb. W pierwszej części omówione zostaną wady i zalety sztucznej stymulacji ryb do tarła. Następnie poruszona zostanie tematyka rozpoznawania objawów infekcji bakteryjnych i diagnozowania inwazji pasożytniczych, której elementem praktycznym będą zajęcia z lupami i mikroskopami. Uczestnicy szkolenia pod okiem prowadzących będą mogli samodzielnie przygotować odpowiednie preparaty i podjąć próbę ich analizy w kierunku obecności wybranych pasożytów.
    Na zakończenie - podobnie jak w przypadku szkoleń I etapu - planowany jest krótki test sprawdzający wiedzę nabytą przez uczestników. Jego wyniki zostaną omówione przez prowadzących zajęcia. Wszystkim słuchaczom zostaną wręczone stosowne certyfikaty.
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu. W zakładce "do pobrania" znajdują się: szczegółowy harmonogram planowanych zajęć, mapka dojazdu i formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 listopada br. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w listopadzie!Harmonogram szkolenia, formularz zgłoszeniowy, mapka dojazdu oraz baza noclegowa są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

Miejsce szkolenia:  Instytut Rybactwa Śródlądowego,
                               Żabieniec, ul. Główna 48, 05 - 500 Piaseczno

Termin szkolenia:  29 - 30 listopada 2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  15 listopad 2014 r.

Forma:  jeden dwudniowy zjazd w Żabieńcu k. Piaseczna

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł. Dla osób uczestniczących już w I etapie szkoleń "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności, technika hodowli i transport ryb" oraz "Kursu z podstaw akwarystyki i terrarystyki dla hodowców i firm związanych z branżą zoologiczną" koszt szkolenia to 300 zł.

Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat.Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


Szkolenie na wielkie otwarcie,
Wrocław 3-5 października 2014.


11.10.2014

    W pierwszy weekend października we wrocławskim ZOO miało miejsce szkolenie pod przewodnim tytułem "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności, technika hodowli i transport ryb". Była to trzecia edycja pierwszego z planowanych przez nas czterech etapów szkoleń kierowanych do akwarystów, właścicieli sklepów oraz hurtowni zoologicznych i hodowców ryb. Swoją obecnością na szkoleniu zaszczycili nas także pracownicy nowo otwierającego się w ogrodzie zoologicznym Afrykarium oraz akwarium i Odrarium.
    Przed planowanymi na sobotę i niedzielę wykładami i ćwiczeniami, niejako na piątkową rozgrzewkę uczestnicy szkolenia zwiedzili terrarium i zostali oprowadzeni przez pracowników ZOO po akwarium i Odrarium. Ten nowy kompleks oddany do użytku w trakcie wakacji wzbudzał zainteresowanie i "cieszył oko i duszę" wszystkich zwiedzających. Wiele było dyskusji na temat pływających w nim gatunków ryb krajowych i ich środowiska oraz interesująco rozplanowanej infrastruktury technicznej zapewniającej stały obieg wody w zbiornikach.
    Po piątkowym spacerze, po ogrodzie zoologicznym, w sobotę przyszedł czas na zajęcia teoretyczne. Pierwszy temat z zakresu chemii wody omówił dr Grzegorz Zygmunt. W swoim wykładzie przedstawił m.in. zagadnienia związane z odpowiednim przygotowaniem wody w akwarium, omówił warunki prawidłowego utrzymania ryb oraz ewentualne negatywne następstwa mogące powstać na skutek nieprzestrzegania zasad przedstawionej profilaktyki.
    Drugi wykład dotyczący zasad prawidłowego żywienia ryb w warunkach sklepu i hurtowni zoologicznej został wygłoszony przez dra Wojciecha Góreckiego. Prelekcja ta była swoistym wstępem do omówienia problematyki żywienia ryb karmami przemysłowymi i pokarmami naturalnymi oraz własnymi mieszankami. Wykład był okazją do zaznajomienia się z tematyką odpowiedniego doboru pasz i ich przechowywania. W czasie prelekcji autor wskazywał i uzasadniał podstawowe błędy w żywieniu ryb, jakie popełniają akwaryści.
    Po zmaganiach z żywieniem przyszedł czas na problematykę zdrowotną ryb pochodzących z hodowli krajowych i importu. Dr Krzysztof Kazuń przedstawił prelekcję o problemach zdrowotnych ryb, następnie płynnie przeszedł w tematykę poprawy ich dobrostanu, która ma szczególne znaczenie w dzisiejszej akwarystyce i akwakulturze.
    Wykłady te zbliżyły słuchaczy do kolejnej prelekcji dotyczącej skuteczności działania i toksyczności różnych chemioterapeutyków dla ryb i środowiska wodnego. W ramach zajęć omówione zostały zasady stosowania preparatów leczniczych w warunkach różnych parametrów fizycznych i właściwości chemicznych wody. Przedstawiony został wpływ parametrów środowiska na skuteczność działania preparatów leczniczych oraz zasady wspólnego podawania i przeciwwskazania w łączeniu różnych substancji czynnych środków leczniczych. Temat ten w połączeniu z ostatnią prelekcją przeprowadzoną przez lek. wet. Piotra Międłę, która dotyczyła stresu, niejako zamknął sobotnie rozważania związane ze zdrowiem ryb.
    Po zajęciach na sali wykładowej przyszedł czas na zwiedzanie równolegle odbywających się targów ZOOBOTANICA. Uczestnicy szkolenia indywidualnie wizytowali stoiska wystawców, w tym stoisko naszego Towarzystwa. Część osób wybrała się także na zwiedzanie będącego jeszcze w budowie Afrykarium - nowej części wrocławskiego ZOO.
    W trzecim dniu naszego spotkania zajęcia rozpoczęły się wykładem dra Grzegorza Zygmunta, dotyczącym technik hodowli i transportu ryb. W ramach tej prelekcji mówione zostały zasady transportu ryb i ikry oraz technologie chowu począwszy od podłoża, poprzez dekoracje, rośliny, a skończywszy na osprzęcie akwarystycznym.
    Kolejnym wykładem dr Wojciech Górecki, na co dzień zmagający się na Uniwersytecie Jagiellońskim z problematyką preparatów dla ryb przybliżył słuchaczom tematykę preparatów i karm o właściwościach imminostymulujących stosowanych u zwierząt wodnych. Temat pojawia się coraz częściej w kontekście przeciwdziałania problemom zdrowotnym ryb. Co istotne immunostymulatory należy stosować z uwzględnieniem ścisłych zasad, o których opowiedział wykładowca.
    Po tej prelekcji odbyły się dwa bardzo interesujące wykłady dra Krzysztofa Kazunia o prawidłowej kwarantannie ryb oraz lek. wet. Piotra Międły o stosowaniu antybiotyków i ich wpływie na środowisko wodne. Zajęcia te były szczególnie ważne, gdyż coraz częściej pojawia się problem zmniejszającej się skuteczności działania szeregu środków leczniczych na ryby. Wielu akwarystów bez uprzedniej diagnostyki stosuje preparaty lecznicze, których działanie przez takie podejście staje się coraz mniej efektywne.
    Ostatnią częścią szkolenia były zajęcia praktyczne przybliżające zagadnienie diagnostyki chorób ryb. W ramach tych absorbujących ćwiczeń uczestnicy kursu mogli się zapoznać z techniką wykonywania preparatów mokrych i diagnostyką mikroskopową. Zajęcia trwające blisko trzy godziny przybliżyły słuchaczom zasady prawidłowego rozpoznawania chorób ryb oraz umożliwiły zapoznanie się z podstawowymi infekcjami pasożytniczymi.
    Na zakończenie szkolenia uczestnicy zmierzyli się z testem wyboru sprawdzającym przyswojoną wiedzę. Pytania jak zwykle były piekielnie trudne i podchwytliwe, wymagające skupienia a czasem nawet konsultacji. Odpowiedzi padały bardzo różne, wszystkie zostały skrupulatnie przeczytane i omówione w krótkim podsumowaniu.
    Czas weekendowy minął nam bardzo szybko, mamy nadzieję, że zwiedzanie ZOO oraz targów ZOOBOTANICA i oczywiście szkolenie na długo zapadną w pamięci uczestników szkolenia i prowadzących.

       Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian" dziękuje ZOO Wrocław za miłe przyjęcie, oprowadzenie po terenie ogrodu i udostępnienie sali wykładowej.

       Zapraszamy do obejrzenia galerii ze szkolenia: GALERIA

    Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian" dziękuje Państwu Marii i Andrzejowi Kociołkowskim, Pawłowi Czapczykowi i Krzysztofowi Kazuniowi za wykonanie oraz udostępnienie zdjęć.


w góre ↑


Gdzie można nas spotkać: Targi ZOO-BOTANICA,
Wrocław 3-5 października 2014.


20.09.2014

    Równolegle z planowanym we Wrocławskim ZOO szkoleniem, odbędą się targi ZOO-BOTANICA.
  Zapraszamy do spotkania z nami na tej imprezie! W czasie trwania targów na naszym stoisku będą prowadzone konsultacje z zakresu akwarystyki i terrarystyki. W sobotę i w niedzielę zapraszamy także na nasze otwarte prelekcje w strefie wiedzy:


Problemy w diagnostyce chorób ryb "domowymi" sposobami
4 października (sobota) godzina 11.00 - 11.45
prowadzenie: lek. wet. Piotr Międła


Kumaki, rzekotki i drzewołazy, czyli płazy bezogonowe w domu
5 października (niedziela) godzina 10.30 - 11.15
prowadzenie: dr Paweł Czapczyk


Profilaktyka zdrowotna - krótkie omówienie najpopularniejszych chorób ryb akwariowych
5 października (niedziela) godzina 14.15 - 15.00
prowadzenie: dr inż. Grzegorz Zygmunt


Więcej informacji o Targach można znaleźć na stronie: ZOO-BOTANICA.

w góre ↑


VI DNI AKWARYSTYKI W MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE


31.08.2014

    W dniach 27-28 września w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbędą się VI Dni Akwarystyki. W sobotę i niedzielę prelekcje o tematyce akwarystyczno-terrarystycznej wygłoszą m.in. nasi wykładowcy dr Roman Pawlak (wykład pt. "Biologia i występowanie strzebli błotnej"), dr inż. Krzysztof Kazuń (wykład pt. "Problemy zdrowotne ryb niezwiązane z czynnikami zakaźnymi"), dr Paweł Czapczyk (wykład pt. "Hodowla kumaka dalekowschodniego (Bombina orientalis) w akwaterrarium") oraz dr inż. Wojciech Górecki (wykład pt."Nowoczesne metody chowu i hodowli ryb ozdobnych").
    Serdecznie zapraszamy wszystkich akwarystów i stowarzyszenia działające w na rzecz akwarystyki, terrarystyki i ochrony środowiska do udziału w dwudniowej imprezie. Jak pokazały dotychczasowe dni akwarystki w Muzeum Przyrody w Drozdowie nie ma czasu na nudę. W ramach planowanych prelekcji można usłyszeć szereg intersujących wykładów, a także wziąć udział w obejmujących je panelach dyskusyjnych.

W zakładce DO POBRANIA oraz na stronie Muzeum znajduje się szczegółowy harmonogram imprezy.

Do zobaczenia w Drozdowie!

w góre ↑


 Zapraszamy na szkolenie
w ZOO Wrocław!


16.08.2014

    W dniach 3-5 października b.r. w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu odbędzie się szkolenie, którego tematem przewodnim będzie "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika i transport ryb ozdobnych". Zakres omawianych zagadnień skupiał się będzie wokół tematyki utrzymania dobrostanu oraz poprawy zdrowia ryb.
    Dotychczasowe edycje szkoleń organizowanych przez Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian" cieszyły się uznaniem zarówno wśród akwarystów, osób zatrudnionych w sklepach i hurtowniach zoologicznych, jak i pracowników ogrodów zoologicznych czy lekarzy weterynarii. Szczególne znaczenie podczas kursów mają zajęcia praktyczne, podczas których omawia się i rozwiązuje problemy związane z diagnostyką chorób ryb ozdobnych. Wiele pytań pojawia się zwykle także w trakcie wykładów związanych z kwarantanną, działaniem środków leczniczych na środowisko wodne czy technikami hodowli i transportem ryb. Podczas zajęć można się również dowiedzieć o wadach i zaletach preparatów leczniczych stosowanych w akwakulturze i akwarystyce.
    Szkolenie z zakresu prawidłowego utrzymania zdrowotności oraz technik hodowli i transportu ryb stanowi pierwszą część cyklu szkoleń akwarystycznych prowadzonych przez TNBZ "Animalian". Wiedza przekazana na szkoleniu jest szczególnie przydatna w sklepach i hurtowniach zoologicznych.
    Dodatkowymi atrakcjami w ramach trzydniowego szkolenia będą odwiedziny z przewodnikiem części akwarystycznej i terrarystycznej Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu oraz zwiedzanie targów ZOOBOTANICA (indywidualne).
    Informacje o wszystkich poprzednich edycjach szkolenia są dostępne na stronie Towarzystwa (www.animalian.org).


Harmonogram szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz baza noclegowa są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"
Miejsce szkolenia:  Ogród Zoologiczny we Wrocławiu,
                               ul. Wróblewskiego 1-5,Wrocław
Termin szkolenia:  3-5 października 2014 r.

Forma:  jeden trzydniowy zjazd we Wrocławiu

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 260 zł.
Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat,
jednorazowy bilet wstępu na targi ZOOBOTANICA,
zwiedzanie z przewodnikiem działu akwarystycznego i terrarystycznego ZOO Wrocław.Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


Szkolenie akwarystyczne
w Muzeum Przyrody w Drozdowie


09.06.2014

    Jako rozwinięcie idei organizowanych cyklicznie przez Muzeum Przyrody w Drozdowie Dni Akwarystyki, w dniach 11 - 13 lipca bieżącego roku planowane jest szkolenie pt.: "Ochrona środowiska wodnego i ekologia z punktu widzenia akwarystyki". Będzie ono poprowadzone przy wspołpracy Towarzystwa Naukowego Branży Zoologicznej "Animalian", a w harmonogramie zaplanowano szereg zajęć teoretycznych i praktycznych.
    Nasze szkolenie kierowane jest do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu biologii i ekologii, które zechcą wraz z prowadzącymi zgłębić tematykę zagadnień ochrony środowiska naturalnego - szczególnie biotopów wodnych - na przykładzie dorzecza Narwi. W tym kontekście przedstawiona zostanie akwarystyka jako narzędzie służące bliższemu poznaniu organizmów wodnych, pochodzących zarówno z rodzimej fauny i flory, jak i egzotycznych - w zamierzeniu szczególnym przykładem będą tu pielęgnice pochodzące z Wielkich Jezior Afrykańskich.
    W ramach połączonych zajęć teoretycznych i praktycznych planowane jest przedstawienie złożoności środowiska wodnego oraz rożnic w funkcjonowaniu organizmów wodnych w stosunku do lądowych. Przeprowadzone będą prelekcje i ćwiczenia, które przybliżą uczestnikom omawiane zagadnienia i być może zachęcą ich do wycieczek terenowych o charakterze turystyczno-poznawczym bądź skłonią do założenia i obserwacji małego biotopu wodnego w warunkach akwarium słodkowodnego. Osoby rozpoczynające swą przygodę z akwarystyką mogą liczyć na pogłębienie lub ugruntowanie wiedzy, dlatego liczymy także na obecność świeżo zatrudnionych pracowników sklepów i hurtowni zoologicznych.
    Uczestnicy szkolenia będą mieli sposobność zobaczenia kilku krajowych gatunków ryb występujących w Dolinie Narwi, takich jak płoć, jaź, okoń, kleń, piskorz, karaś. Przedstawione zostaną zasady i możliwości utrzymania rodzimych gatunków zwierząt w akwarium bądź oczku wodnym w celu bliższego przyjrzenia się ich biologii.
    W ramach imprezy przewidziany jest mini-maraton filmowy o tematyce ichtiologicznej, obejmujący m.in. emisję filmu przyrodniczego na temat ichtiofauny Biebrzańskiego Parku Narodowego.
    Szkolenie zakończy krótki test sprawdzający wiedzę nabytą przez uczestników, a jego wyniki zostaną omowione przez prowadzących zajęcia. Wszystkim słuchaczom zostaną wręczone stosowne certyfikaty.
    Szczegołowe informacje o szkoleniu (harmonogram planowanych zajęć, mapka dojazdu i karta zgłoszeniowa) można znaleść na stronach internetowej Muzeum Przyrody w Drozdowie (www.muzeum-drozdowo.pl) i na stronie TNBZ "Animalian" (www.animalian.org - zakładka DO POBRANIA).
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 czerwca 2014 r. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Drozdowie!


Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 150 zł.

Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat.Więcej informacji uzyskać można:
86 219 20 81                 lub     502 973 075
akarwowski@wp.pl     lub     w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Praktyczne znaczenie pokrewieństwa i inbredu w hodowli ryb"


05.05.2014

    Pokrewieństwo pomiędzy osobnikami populacji to jedno z podstawowych zagadnień w racjonalnej hodowli zwierząt. Poznanie wzajemnych relacji genealogicznych jest istotne w pracy hodowlanej, a szczególnie ważne jest w zapobieganiu negatywnym skutkom ewentualnych kojarzeń kazirodczych. Określając poziom powiązań krewniaczych między osobnikami stosowane są odpowiednie miary tj. współczynniki pokrewieństwa i inbredu o których to traktuje ten tekst. Artykuł ilustrowano przykładami ze świata ryb ale opisywane w nim prawidłowości są identyczne dla wszystkich zwierząt i mogą być wykorzystywane w tym samym zakresie przez hodowców płazów, gadów, ptaków oraz ssaków...Artykuł jest dostępny także w zakładace BAZA PUBLIKACJI.


w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Co można odczytać z sekwencji nukleotydowej?"


26.03.2014

    Ubiegły wiek był okresem dynamicznego postępu techniki w tym szczególnie spektakularnie rozwijały się technologie informatyczne. Obecny wiek będzie najprawdopodobniej okresem, w którym prężnie rozwijać się będą nauki biologiczne z wyraźną dominacją biologii molekularnej. Stanie się to możliwe dzięki szerokiemu zastosowaniu metod obliczeniowych w biologii. Dzięki technikom informatycznym doszło do rozwoju narzędzi analiz matematycznych i wyodrębnienia się dyscypliny naukowej, czyli bioinformatyki. Zakres tematyczny zagadnień bioinformatycznych jest bardzo rozległy i w niniejszym artykule przedstawione zostaną na rzeczywistych przykładach jedynie wybrane jej zastosowania...Artykuł jest dostępny także w zakładace BAZA PUBLIKACJI.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.


w góre ↑


Relacja z II etapu szkolenia


09.03.2014

    No i stało się. W ostatni weekend lutego w Żabieńcu k. Piaseczna miał miejsce kurs pod przewodnim tytułem "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb ozdobnych". Był to drugi z planowanych przez nas czterech etapów szkoleń kierowanych do akwarystów i ludzi "z branży".
    Pierwszym omawianym tematem była biologia ryb, ze szczególnym naciskiem na budowę morfologiczną i anatomiczną tych zwierząt. Dr Roman Pawlak przedstawił słuchaczom odpowiednią prelekcję okraszoną zdjęciami, w której zęby gardłowe konkurowały z długością przewodu pokarmowego i stopniem otwartości pęcherza pławnego różnych gatunków ryb. Wzorem pierwszego etapu naszych spotkań kwintesencją omawiania tychże zagadnień były zajęcia praktyczne, na których nie tylko można, ale wręcz koniecznym było nawiązanie z rybami bardzo bliskiego kontaktu. W sposób praktyczny porównywano budowę anatomiczną ryby rybożernej z wszystkożerną. Za przykłady posłużyły gatunki krajowe: szczupak, jazgarz karp oraz lin.
    Powyższa wiedza wprowadzała słuchaczy w tajniki żywienia ryb akwariowych. Temat ten należał do dr inż. Wojciecha Góreckiego, który to przedstawił w swoim wykładzie zarówno filozoficzne, jak i fizjologiczne podstawy żywienia ryb. Uwzględnione zostały zarówno aspekty wiekowe naszych podopiecznych, ich czasami szczególne wymagania względem pobieranego pokarmu, składniki pokarmowe (nawet te nieprzyswajalne). Omówione zostały także zasady karmienia wybranych grup i rodzin ryb, między innymi paletek, tęczanek, gupików, kirysów czy zbrojników.
    W części popołudniowej w ramach kontynuacji tematyki żywieniowej przedstawione zostały zasady obliczania i sporządzania dawek pokarmowych dla ryb ozdobnych, co stanowiło dla słuchaczy podstawę do próby zmierzenia się z przygotowaniem własnej zbilansowanej receptury pokarmu, bazującego na składnikach ogólnodostępnych. Kursanci podzieleni na nieformalne grupy próbowali ułożyć skład pokarmu idealnego, co okazało się jednak zadaniem bardzo skomplikowanym. Ostatecznie za taką uznano jedną z kilku wersji karmy dla ryb piękniczkowatych., Cechowała się ona soczyście zieloną barwą i odpowiednią zawartością białka i witamin. W trakcie przygotowywania tej mieszanki wszyscy uczestnicy szkolenia zaznajomili się bliżej z ziemią okrzemkową, która nie wiedzieć czemu była niemal wszędzie.
    Jako przerywnik zmagań intelektualnych nad stworzeniem receptury pokarmu idealnego dr inż. Krzysztof Kazuń zaprezentował słuchaczom jak w trzech prostych etapach przygotować paszę dla ryb z dodatkiem środka leczniczego. Niezbędnymi akcesoriami były tu: worek foliowy do przewożenia ryb i butelka oleju roślinnego, jedno i drugie pozostało prawie niezużyte.
    Następnego dnia od rana zajęto się rozrodem ryb. Dr Roman Pawlak swoim wykładem wprowadził uczestników w problematykę rozrodczą, gdzie dowiedzieliśmy się wszyscy między innymi o tym, że ryby także prowadzą rozmaite strategie rozrodcze.
    W dalszej części dr inż. Wojciech Górecki przedstawił zasady stosowania hormonów w rozrodzie kontrolowanym ryb. Omówił cele stosowania sterydów, ich typy podał wskazówki do określenia stopnia dojrzałości ryb (szczególnie samic) na podstawie wyglądu oraz metody odwracania płci ryb.     Tu również nastąpiła część praktyczna, na której przy użyciu Ovopelu wskazane zostało bezpieczne miejsce i właściwy sposób przygotowania i iniekcji hormonu.
    Następnie nadeszła kolej na część patologiczną naszego szkolenia. Otworzył ją lek. wet. Piotr Międła prezentując infekcje bakteryjne ryb, skupiając się na tak sympatycznie brzmiących chorobach jak flawobakterioza, wrzodzienica i mykobakterioza. Przedstawione zostały czynniki etiologiczne, czyli organizmy wywołujące te choroby, sposoby ich diagnozowania i leczenia. Całość prezentacji okraszona została odpowiednimi zdjęciami oraz zestawieniem widocznych symptomów z całą gamą innych czynników dających podobne bądź wręcz takie same objawy, jednym słowem "raj" ichtiopatologa próbującego określić schorzenie na przykład podczas konsultacji telefonicznej.
    Kontynuacją zagadnień patologicznych zajął się dr inż. Krzysztof Kazuń, który zmierzył się z parazytologią ryb ozdobnych. W wykładzie nie zabrakło zdjęć i schematów różnej maści organizmów pasożytujących na rybach, poczynając od jednokomórkowców, a na wielokomórkowcach kończąc. W myśl porzekadła "koń jaki jest każdy widzi", oprócz zdjęć pokazane zostały również krótkie filmy ze znalezionymi i sklasyfikowanymi pasożytami.
    W ramach części praktycznej uczestnicy szkolenia samodzielnie przygotowywali preparaty mikroskopowe, a następnie poszukiwali niepokojących obrazów z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się na sali. Spora grupa słuchaczy posługiwała się własnymi mikroskopami, dzięki czemu była możliwość interpretacji widzianego obrazu przez prowadzących ćwiczenia.
    Na zakończenie szkolenia uczestnicy zmierzyli się z testem wyboru sprawdzającym przyswojoną wiedzę. Pytania jak zwykle były piekielnie trudne, podchwytliwe, tendencyjne i w ogóle dziwne, czyli takie, jakie lubimy najbardziej. Dzięki temu odpowiedzi padały różne, na szczęście żaden z kursantów nie wpadł na pomysł dopisania pytań dla prowadzących.
    Czas weekendowy minął szybko (szczególnie organizatorom), przygotowany na zajęciach pokarm został podobno pomyślnie zjedzony (przez ryby). Uczestnicy apelowali o ciąg dalszy, czyli szkolenie zostało podsumowane pozytywnie. Niniejszym drugi etap szkolenia uznać należy za udany.
    Informacje o następnej edycji wraz z pełnym zakresem tematycznym będą niebawem dostępne na stronie Towarzystwa (www.animalian.org).
       Zapraszamy do obejrzenia galerii ze szkolenia: GALERIA

    Do obejrzenia dodatkowej galerii zdjęć ze szkolenia zapraszamy na stronę: akwa-mania
    Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian" dziękuje Państwu Marii i Andrzejowi Kociołkowskim za wykonanie i udostępnienie zdjęć.


w góre ↑


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!
II Etap "Żywienie i diagnostyka chorób ryb"


11.12.2013

    W dniach 22-23 lutego 2014 r. w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu k. Piaseczna planowany jest kurs, który będzie II etapem cyklu szkoleń, o tytule przewodnim "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb ozdobnych". Zakres omawianych zagadnień skupi się wokół zasad prawidłowego żywienia, nowoczesnych metod rozrodu i diagnostyki chorób ryb.
    Poza zajęciami teoretycznymi (wykładami) planowana jest obszerna część praktyczna (ćwiczenia) do każdego z omawianych zagadnień. Chcemy, aby nasze zajęcia były pomocą w problemach, jakie na co dzień utrudniają życie akwarystom, stąd szkolenie ma za cel nie tylko przekazanie wiedzy słuchaczom, ale także przedstawienie zasad, jakimi kierują się nowoczesna akwarystyka i akwakultura.
    Wykłady i ćwiczenia z zakresu biologii ryb będą dotyczyły tematyki związanej z życiem ryb w środowisku wodnym, w tym ich przystosowań do pływania, pobierania pokarmu, rozmnażania. Powyższe zajęcia mają także przybliżyć uczestnikom szkolenia tajniki budowy anatomicznej i morfologicznej ryb - wiedza ta jest nieodzowna, gdy akwarysta podejmuje się prób diagnostyki chorób ryb we własnym zakresie. Umiejętność wykonania preparatów makro- i mikroskopowych jest często kluczem do prawidłowej oceny zdrowia ryb.
    W kolejnej części zajęć omawiana będzie problematyka żywienia ryb ozdobnych. Przedstawione zostaną zasady karmienia wybranych grup i rodzin takich jak kąsaczowate, karpiowate, piękniczkowate, zbrojnikowate, karpieńcowate, tęczankowate czy pielęgnicowate (m.in. paletki, pielęgnice z wielkich jezior afrykańskich). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami obliczania i układania dawek pokarmowych, podane zostaną informacje jak dobierać, przygotowywać i mieszać ze sobą składniki służące przyrządzeniu pełnowartościowych karm dla ryb we własnym zakresie. Następnie słuchacze pod okiem prowadzących zajęcia samodzielnie wykonają własne zbilansowane pokarmy dla wybranych przez siebie gatunków ryb na podstawie receptur stworzonych w trakcie zajęć. Warsztaty te będą okazją do dyskusji na temat stosowania w akwarystyce różnych składników takich jak: podroby, mączki rybne, produkty sojowe, witaminy, probiotyki czy immunostymulatory. W ramach ćwiczeń pokazane zostaną praktyczne metody podstawowej oceny pasz pod kątem ich przydatności dla określonych grup ryb, omówiony zostanie także temat tzw. namaczania karm. Na zakończenie zajęć przedstawione zostaną zasady i sposoby przygotowania pokarmów zawierających środki lecznicze.
    Drugi dzień szkolenia będzie poświęcony teoretycznym i praktycznym warsztatom dotyczącym rozrodu ryb z wykorzystaniem wybranych hormonów oraz rozpoznawaniu chorób ryb. W pierwszej części omówione zostaną wady i zalety sztucznej stymulacji ryb do tarła. Następnie poruszona zostanie tematyka rozpoznawania objawów infekcji bakteryjnych i diagnozowania inwazji pasożytniczych, której elementem praktycznym będą zajęcia z lupami i mikroskopami. Uczestnicy szkolenia pod okiem prowadzących będą mogli samodzielnie przygotować odpowiednie preparaty i podjąć próbę ich analizy w kierunku obecności wybranych pasożytów.
    Na zakończenie- podobnie jak w przypadku szkoleń I etapu - planowany jest krótki test sprawdzający wiedzę nabytą przez uczestników. Jego wyniki zostaną omówione przez prowadzących zajęcia. Wszystkim słuchaczom zostaną wręczone stosowne certyfikaty.
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu. W zakładce "do pobrania" znajdują się: szczegółowy harmonogram planowanych zajęć, mapka dojazdu i karta zgłoszeniowa. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 lutego. Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w lutym!


Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł.
W przypadku osób uczestniczących w I etapie szkoleń "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności, technika hodowli i transport ryb" oraz "Kursie z podstaw akwarystyki i terrarystyki dla hodowców i firm związanych z branżą zoologiczną" koszt uczestnictwa w II etapie wynosi 300 zł.
Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat.Harmonogram, formularz zgłoszeniowy, baza noclegowa oraz mapka dojazdu są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Krótko o mejozie i jej roli w determinowaniu zmienności genetycznej"


11.12.2013

    Ryby to organizmy rozmnażające się płciowo. W większości przypadków ryby składają ikrę, która zapładniana jest poza organizmem samicy w momencie zetknięcia się z nasieniem samca wydalanym wprost do wody. Ikra składana jest wprost na podłożu wśród kamieni (litofilność) bądź też na podłożu piaszczystym (psammofilność), przylepiana do roślinności (litofilność), lub może swobodnie pływać w toni wodnej (pelagofilność), niektóre gatunki składają ikrę do jamy oskrzelowej małży lub pod pancerzyk krabów (ostrakofilność). Wiele gatunków przejawia bardzo ciekawe sposoby zapewniania sukcesy rozrodczego poprzez opiekę nad ikrą oraz narybkiem w miejscu jej złożenia...Artykuł jest dostępny także w zakładace BAZA PUBLIKACJI.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.


w góre ↑


Relacja ze szkolenia w Krakowie


06.11.2013

    W dniach 26-27 października b.r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie miało miejsce szkolenie, którego tematem przewodnim było "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika i transport ryb ozdobnych". Zakres omawianych zagadnień skupiał się przede wszystkim wokół utrzymania dobrostanu oraz poprawy zdrowia ryb.
    Dotychczasowe edycje szkoleń organizowanych przez TNBZ ANIMALIAN cieszyły się uznaniem zarówno wśród akwarystów, osób zatrudnionych w sklepach i hurtowniach zoologicznych, jak i pracowników ogrodów zoologicznych czy lekarzy weterynarii. Szczególne znaczenie podczas kursów mają zajęcia praktyczne, podczas których omawia się i rozwiązuje problemy związane z diagnostyką chorób ryb ozdobnych. Wiele pytań pojawia się zwykle także w trakcie wykładów związanych z kwarantanną, działaniem środków leczniczych na środowisko wodne czy technikami hodowli i transportem ryb. Podczas zajęć można się również dowiedzieć o wadach i zaletach preparatów leczniczych stosowanych w akwakulturze i akwarystyce.
    Szkolenie z zakresu prawidłowego utrzymania zdrowotności oraz technik hodowli i transportu ryb jest pierwszą częścią planowanego cyklu szkoleń akwarystycznych. Z końcem lutego 2014 roku planowany jest drugi poziom, obejmujący m.in. zagadnienia z zakresu szczegółowego żywienia wybranych grup ryb, układania dawek pokarmowych i przygotowania mieszanek, rozrodu przy użyciu hormonów oraz parazytologii ze szczególnym naciskiem na diagnostykę popularnych chorób pasożytniczych ryb ozdobnych. Informacje o następnej edycji wraz z pełnym zakresem tematycznym będą wkrótce dostępne na stronie Towarzystwa (www.animalian.org).
       Zapraszamy do obejrzenia galerii ze szkolenia: GALERIA

    Do obejrzenia szerszej galerii zdjęć ze szkolenia zapraszamy na stronę: akwa-mania
    Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian" dziękuje Państwu Marii i Andrzejowi Kociołkowskim za wykonanie i udostępnienie zdjęć.


w góre ↑


Zapraszamy do obejrzenia galerii z Targów ZOO-BOTANICA


18.10.2013

Zapraszamy do obejrzenia    galerii    zdjęć z Targów ZOO-BOTANICA
(Wrocław 13-15 września 2013).

w góre ↑


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w Krakowie!


27.09.2013

Szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych, stowarzyszeń akwarystycznych oraz lekarzy weterynarii.

Temat: "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych"
Termin: 26 - 27 październik 2013
Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego
              w Krakowie Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Liczba godzin: 16
Cena: 300 zł/osobę

Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje uczestnika. Uczestnik uzyskuje certyfikat świadczący, iż legitymujący się nim absolwent nabył wiedzę i umiejętności, będące celem szkolenia.

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram, formularz zgłoszeniowy, baza noclegowa oraz mapka dojazdu są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


Gdzie można nas spotkać:
Targi ZOO-BOTANICA, Wrocław 13-15 września 2013


31.07.2013

Zapraszamy do zwiedzania Targów Zoologiczno-Botanicznych ZOO-BOTANICA,
  gdzie będzie można się z nami spotkać i posłuchać prelekcji dotyczących zdrowia i dobrostanu ryb ozdobnych w Polsce. Na naszym stoisku będą wyświetlane informacje oraz udzielane porady dotyczące m.in. profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób ryb ozdobnych.


Zapraszamy na nasze otwarte prelekcje, które odbędą się w trakcie targów ZOOBOTANICA:
13.09.2013 (PIĄTEK), godzina 13:00 - 14:00:
Wychudzenie jako symptom wielu problemów zdrowotnych ryb akwariowych
lek. wet. Piotr Międła

Wychudzenie i utrata kondycji towarzyszy wielu chorobom ryb ozdobnych. Autor dokona przeglądu tych jednostek chorobowych i zwróci uwagę na problemy związane z ich diagnostyka tylko na podstawie wyglądu i zachowania ryb.

14.09.2013 (SOBOTA), godzina 11:00 - 12:00:
Żywienie ryb w różnych warunkach chowu
dr inż. Wojciech Górecki

Wykład będzie zawierał krótkie omówienie przystosowań ryb do odżywiania się różnymi rodzajami pokarmów, skrótowo przedstawiał tematykę prawidłowego doboru karm i metod ich podawania oraz poruszał istotne zagadnienia związane z chowem w warunkach hurtowni, sklepu zoologicznego i domowego akwarium.

15.09.2013 (NIEDZIELA), godzina 11:00 - 12:00:
Podstawy profilaktyki i terapii chorób ryb ozdobnych
dr inż. Krzysztof Kazuń

Wykład będzie zawierał krótkie omówienie: przystosowania ryb do życia w wodzie, parametrów wody odpowiednich dla ryb akwariowych, elementów dobrostanu ryb mających bezpośredni wpływ na ich stan zdrowotny, znanych grup i wybranych jednostek chorobowych wraz z ogólnym, zaprezentowaniem stosowanej profilaktyki i leczenia.

Więcej informacji o Targach można znaleźć na stronie: ZOO-BOTANICA.

w góre ↑


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 21-22 września 2013r.!


27.06.2013

Szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych, stowarzyszeń akwarystycznych oraz lekarzy weterynarii.

Temat: "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych"
Termin: 21 - 22 września 2013
Miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego,
              Żabieniec, ul. Główna 48, 05 - 500 Piaseczno
Liczba godzin: 16
Cena: 270 zł/osobę

Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje uczestnika. Uczestnik uzyskuje certyfikat świadczący, iż legitymujący się nim absolwent nabył wiedzę i umiejętności, będące celem szkolenia.

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram, formularz zgłoszeniowy oraz mapka dojazdu są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


Zapraszamy do obejrzenia galerii z Targów PET FAIR oraz SilesiaZOO EXPO


27.06.2013

Zapraszamy do obejrzenia   galerii   zdjęć z Targów PET FAIR (Łódź 10 - 12 maja 2013) oraz SilesiaZOO EXPO (Sosnowiec 25 - 26 maja 2013).

w góre ↑


Gdzie można nas spotkać: Targi PET FAIR,
Łódź 10-12 maja 2013.


06.05.2013

Zapraszamy do spotkania z nami w Łodzi już w najbliższy weekend na targach zoologicznych PET FAIR! W czasie trwania targów na naszym stoisku będą prowadzone, dla wszystkich zainteresowanych osób, konsultacje z zakresu żywienia, profilaktyki i terapii chorób ryb ozdobnych. W sobotę i w niedzielę zapraszamy także na nasze prelekcje:

"Chory jak... ryba?"- czyli krótki przewodnik po problemach zdrowotnych ryb
11 maja (sobota) godzina 12.00 - 13.00
SALA KONFERENCYJNA NA PŁYCIE WYSTAWIENNICZEJ
prowadzenie: specjalista chorób ryb lek. wet. Piotr Międła


Fakty i mity na temat preparatów profilaktycznych i leczniczych stosowanych w akwarystyce
12 maja (niedziela) godzina 12.00 - 13.00
SALA KONFERENCYJNA NA PŁYCIE WYSTAWIENNICZEJ
prowadzenie: dr inż. Wojciech Górecki


w góre ↑


Gdzie można nas spotkać:
Targi Zoologiczne SilesiaZOO EXPO,
Sosnowiec 25-26 maja 2013.


04.05.2013

Zapraszamy do zwiedzania Targów Zoologicznych SilesiaZOO EXPO, gdzie będzie można się z nami spotkać i posłuchać prelekcji dotyczących zdrowia i dobrostanu ryb ozdobnych w Polsce. Na naszym stoisku będą wyświetlane informacje oraz udzielane porady dotyczące m.in. profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób ryb ozdobnych.
Więcej informacji o Targach można znaleźć na stronie: SilesiaZOO EXPO.


w góre ↑


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 15 - 16 czerwca 2013r.!


14.04.2013

Szkolenie skierowane do właścicieli i pracowników sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych, stowarzyszeń akwarystycznych oraz lekarzy weterynarii.

Temat: "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych"
Termin: 15 - 16 czerwiec 2013
Miejsce: Instytut Rybactwa Śródlądowego,
              Żabieniec, ul. Główna 48, 05 - 500 Piaseczno
Liczba godzin: 16
Cena: 270 zł/osobę

Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje uczestnika. Uczestnik uzyskuje certyfikat świadczący, iż legitymujący się nim absolwent nabył wiedzę i umiejętności, będące celem szkolenia.

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram, formularz zgłoszeniowy oraz mapka dojazdu są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


Zapraszamy do obejrzenia galerii z marcowego szkolenia


04.04.2013

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze szkolenia "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych", które odbyło się w Krakowie w dniach 23-24 marca br.

w góre ↑


Gdzie można nas spotkać: Targi PET FAIR,
Łódź 10 - 12 maja 2013.


03.04.2013

Zapraszamy do zwiedzania Międzynarodowych Targów Łódzkich PET FAIR, gdzie będzie można się z nami spotkać i posłuchać prelekcji dotyczących zdrowia i dobrostanu ryb ozdobnych w Polsce. Na naszym stoisku będą wyświetlane informacje oraz udzielane porady dotyczące m.in. profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób ryb ozdobnych.

w góre ↑


ŚLEPA EWOLUCJA RYB JASKINIOWYCH


03.04.2013

Oceaniczne głębiny są niewątpliwie najmniej poznanymi zakątkami naszej planety, których niedostępność jest porównywalna z przestrzenią kosmiczną. Tajemniczość tego środowiska rozbudza wyobraźnie kolejnych pokoleń badaczy, penetrujących coraz głębsze obszary oceaniczne w poszukiwaniu przedstawicieli niezwykłej fauny żyjących w ekstremalnych warunkach środowiska. Na lądzie namiastką takich głębin są jaskinie z podziemnymi zbiornikami wody, w których poszukuje się i odnajduje organizmy żywe...Artykuł jest dostępny także w zakładace BAZA PUBLIKACJI.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.


w góre ↑


DZIEDZICZENIE UBARWIENIA OKRWY WŁOSOWEJ U KRÓLIKÓW


24.03.2013

Barwa futra królików warunkowana jest przez geny zlokalizowane w ponad 100. loci zaangażowanych w proces biosyntezy melanin. Jednak tylko kilka z nich ma wyraźnie zauważalne skutki tzn. przejawia się fenotypowo w postaci stosunkowo łatwo rozróżnialnych fenotypów, a co za tym idzie tylko kilka z tych loci ma praktyczne znacznie w hodowli. Geny tych istotnych dla warunkowania barwy loci nazywane są genami głównymi...Artykuł jest dostępny także w zakładace BAZA PUBLIKACJI.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.


w góre ↑


PERSPEKTYWY i ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU PROFESJNALNEJ AKWARYSTYKI


24.02.2013

Ryby są zazwyczaj najpopularniejszymi zwierzętami sprzedawanymi w sklepach zoologicznych. Ocenę wartości rynku oraz ilości wyhodowanej w kraju ozdobnej ichtiofauny utrudnia m.in. to, że ogromna jej część jest importowana, choć niejednokrotnie oznaczana i opisywana jako chów rodzimy...Artykuł jest dostępny także w zakładace BAZA PUBLIKACJI.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.


w góre ↑


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 23 - 24 marca 2013r.!


20.01.2013

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i pracownikow sklepów oraz hurtowni i hodowli ryb akwariowych, ogrodów zoologicznych oraz stowarzyszeń akwarystycznych.

Temat: "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych"
Termin: 23 - 24 marzec 2013
Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego
              w Krakowie Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Termin zgłoszeń: do 15 marca 2013
Liczba godzin: 16
Cena: 260 zł/osobę

Cena szkolenia obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa),
certyfikat dla słuchacza.

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje uczestnika. Uczestnik uzyskuje certyfikat świadczący, iż legitymujący się nim absolwent nabył wiedzę i umiejętności, będące celem szkolenia.

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce
DO POBRANIA.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat szkoleń można uzyskać:
502 973 075      lub      w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!


16.10.2012

Temat:"Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych"

Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się wymaganej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce
DO POBRANIA.
Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA.w góre ↑


W dniach 13-14 października odbędzie się IV edycja Dni Akwarystyki w Drozdowie


08.10.2012

W dniach 13-14 października 2012 roku w Muzeum Przyrody w Drozdowie odbędzie się czwarta edycja "Dni Akwarystyki". Impreza skupia specjalistów z dziedzin: akwakultury, biologii oraz szeroko pojętej ochrony przyrody z całej Polski.
W drugim dniu imprezy w niedzielę 14 października będą miały miejsce między innymi prelekcje członków naszego Stowarzyszenia. Wykłady zaczynają się o godzinie 9.30 prezentacją pt. "Fakty i mity na temat filtracji wody w akwarium", którą przedstawi Grzegorz Zygmunt, następnie Krzysztof Kazuń wygłosi wykład "Problematyka zdrowia oraz dobrostanu ryb ozdobnych w Polsce", Wojciech Górecki będzie mówił o "Naturalnych bioimmunostymulatorach odporności ryb a możliwościach ich zastosowania w karmach i preparatach akwarystycznych". Na koniec ponownie Krzysztof Kazuń omówi "Najczęściej spotykane choroby ryb ozdobnych pochodzących z importu".
Serdecznie zapraszamy.

Dokładny program IV Dni Akwarystyki Muzeum Przyrody w Drozdowie znajduje się na stronie: Program Dni Akwarystyki.

w góre ↑


Uwagi merytoryczne


01.05.2012

Bardzo prosimy o kierowanie wszelkich uwag merytorycznych dotyczących strony pod adres biuro@animalian.org.

w góre ↑


Rozporządzenie w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych


01.05.2012

Dnia 3 sierpnia 2011 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Rozporządzenie to kategoryzuje zwierzęta według ich potencjalnego niebezpieczeństwa dla człowieka, określa warunki, jakie powinny spełniać podmioty posiadające w/w organizmy oraz normatywuje ich sposoby znakowania. Załącznikiem do tego aktu prawnego jest wykaz (lista) gatunków, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. Lista obejmuje m.in. liczne gatunki pajęczaków i gadów, a także jeden gatunek ptaków oraz ponad dwadzieścia gatunków ssaków. W wykazie nie ujęto m.in. niebezpiecznych gatunków ryb. Pełną treść rozporządzenia można znaleźć na stronie Sejmu RP klikając na link i otwierając "tekst ogłoszony".

w góre ↑


Rozporządzenie w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych


01.05.2012

Dnia 9 września 2011 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Rozporządzenie zawiera wykaz m.in. bezkręgowców i kręgowców amatorsko chowanych przez miłośników akwarystyki i terrarystyki. W załączniku można znaleźć m.in. kilka gatunków ryb, jak babki czy piranie paku oraz cztery gatunki żółwi, w tym popularne żółwie czerwonolice i żółtlice. Pełną treść rozporządzenia można znaleźć na stronie Sejmu RP klikając na link i otwierając "tekst ogłoszony".

w góre ↑