CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA


Oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej i prowadzenie dobrej praktyki hodowlanej.
Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem i doskonaleniem zasad działania branży zoologicznej.
Udzielanie wszechstronnej pomocy i doradztwa z zakresu szeroko pojętego chowu i hodowli zwierząt ozdobnych.
Udzielanie porad i służenie pomocą w prowadzeniu zabiegów hodowlanych, wykonywanych w hurtowniach i sklepach zoologicznych oraz ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt tam utrzymywanych.
Świadczenie pomocy podczas prowadzenia diagnostyki chorób i leczenia zwierząt ozdobnych.
Organizowanie spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek oraz szkoleń w różnych miejscach kraju i za granicą, popularyzuj±cych zagadnienia związane z działaniem branży zoologicznej.
Działanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat zagrożeń i ochrony środowiska naturalnego.
Realizowanie współpracy z władzami i organizacjami społecznymi oraz placówkami i stowarzyszeniami naukowymi dla poprawy funkcjonowania branży zoologicznej.


ZARZˇD STOWARZYSZENIA


dr inż. WOJCIECH GÓRECKI

Z wykształcenia zootechnik i ichtiolog specjalizuj±cy się w żywieniu i profilaktyce zdrowotnej zwierząt ozdobnych. Absolwent wydziału Hodowili i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Współautor książki "Nowoczesna hodowla ryb akwariowych".

kontakt »


mgr inż. ADAM JANUSZ KARWOWSKI

Absolwent Politechniki Białostockiej. Od 2005 roku pracownik (obecnie adiunkt) Muzeum Przyrody w Drozdowie. Opiekun stałej wystawy akwarystycznej "Podwodny Świat Pięciu Kontynentów" w tejże placówce. Organizator "Ogólnopolskich Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie.

kontakt »


dr inż. KRZYSZTOF KAZUŃ

Absolwent Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej (od 1999 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie. Od 1992 roku pracownik (obecnie adiunkt) w Zakładzie Patologii i Immunologii Ryb Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu k. Warszawy. Z zamiłowania akwarysta.

kontakt »


inż. BOGUSŁAW A. LATAWIEC

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Pszczelarz - pasjonat i hobbysta z wieloletnim doświadczeniem, właściciel pasieki pszczelej. Prezes i członek organizacji pszczelarskich.
kontakt »KOMISJA REWIZYJNA


dr PAWEŁ CZAPCZYK

Uprawia krytykę literacką, pasjonuje się akwarystyką i terrarystyką. Był redaktorem naczelnym m.in. "Magazynu Akwarium" i "Zeszytów Terrarystycznych", ogłosił m.in. "Akwarium. Kompendium dla początkujących i zaawansowanych" (dwa wydania) oraz "Zwierzęta chronione w Polsce" (osiem wydań).


kontakt »


dr ROMAN PAWLAK

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1989 pracownik Muzeum Przyrodniczego tegoż Uniwersytetu - zajmuje się hodowlą pielęgnic afrykańskich. Współorganizator i uczestnik wyprawy naukowej nad jezioro Malawi. Współautor książki "Pielęgnice jeziora Tanganika".

kontakt »


PIOTR ŁAPA

Specjalista z zakresu genetyki i metod hodowlanych, biostatystyki i bioinformatyki oraz metodologi badań naukowych. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu akwarystki oraz hodowli zwierząt towarzysz±cych.

kontakt »CZŁONKOWIE


dr inż. OLGA LASEK

Absolwentka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obecnie asystent, nauczyciel akademicki w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa UR Kraków. Zainteresowania: żywienie zwierząt amatorskich, psów, kotów, ptaków ozdobnych.kontakt »


MARIA I ANDRZEJ KOCIOŁKOWSCY

Akwaryści którzy od wielu lat propagują akwarystykę poprzez swoj stronę internetową www. akwa-mania.mud.pl Posiadając akwaria w swoim domu zebrali wiele praktycznych doświadczeń, które starają się przekazywać kolejnym rzeszom akwarystów. Mimo że przez ich zbiorniki przewinęło się bardzo dużo gatunków ryb, jednak zawsze priorytetem były Żaglowce, popularnie zwane Skalarami. Uczestnicząc w bardzo wielu imprezach akwarystycznych stworzyli na swojej stronie internetowej , można powiedzieć kronikę polskich wystaw akwarystycznych. Wędrując po Polsce i Europie oraz zwiedzając ogrody zoologiczne i botaniczne przekazują fotorelacje, krzewiąc turystykę połączoną z akwarystyką.

kontakt »


mgr ŻANETA KUBUJ

Absolwentka Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.Obecnie pracownik Akwarium Gdyńskiego Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego.

kontakt »


BARBARA KAZUŃOLGA JELEŃSKA-GÓRECKA