AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na szkolenie!
Katowice 11-12 czerwca 2016
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Podstawy probabilistyki i statystyki w kojarzeniu ryb akwariowych"
Zapraszamy na szkolenie!
Żabieniec k. Piaseczna 23-24 kwietnia 2016
Harmonogram szkoleń na 2016 rok


Zapraszamy na szkolenie!
Katowice 11-12 czerwca 2016


26.05.2016

    W dniach 11-12 czerwca 2016 roku w Katowicach w ramach VIII Śląskiego Weekendu Akwarystycznego planowane jest szkolenie, które będzie I etapem cyklu szkoleń o tytule przewodnim "Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb ozdobnych".
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu.

Do zobaczenia w czerwcu!Harmonogram szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

Miejsce szkolenia:  Sala dydaktyczna, VIII Śląski Weekend Akwarystyczny
                              Katowice, ul. Ceglana 67

Termin szkolenia:  11 - 12 czerwca 2016 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  3 czerwca 2016 r.

Forma:  jeden dwudniowy zjazd w Katowicach

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł. Dla osób uczestniczących już w naszych poprzednich szkoleniach, koszt wynosi 300 zł.

Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat.Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU:
"Podstawy probabilistyki i statystyki w kojarzeniu ryb akwariowych"


9.02.2016

    W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną elementarne podstawy rachunku prawdopodobieństwa i testowania hipotez. Wykład nie będzie jednak opierał się o wzory matematyczne lecz opisywane zjawiska prawdopodobieństwa ilustrowane będą rzeczywistymi przykładami prawidłowości które są dla większości osób oczywiste choć nie zawsze uświadomione...Artykuł jest dostępny także w zakładace NASZE PUBLIKACJE.
Skomentuj artykuł FACEBOOK.


w góre ↑


Zapraszamy na szkolenie!
Żabieniec k. Piaseczna 23-24 kwietnia 2016


30.01.2016

    W dniach 23-24 kwietnia 2016 roku w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu k. Piaseczna planowane jest szkolenie, które będzie II etapem cyklu szkoleń o tytule przewodnim "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb ozdobnych". Zakres omawianych zagadnień obejmie: zasady prawidłowego żywienia, nowoczesne metody rozrodu, diagnostykę chorób ryb.
    Poza zajęciami teoretycznymi (wykładami) planowana jest obszerna część praktyczna (ćwiczenia) dla każdego z omawianych zagadnień. Chcemy, aby nasze zajęcia były pomocą w problemach, które na co dzień utrudniają życie akwarystom, stąd szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy słuchaczom, ale także przedstawienie zasad, jakimi kierują się nowoczesna akwarystyka i akwakultura.
    Wykłady i ćwiczenia z zakresu biologii ryb będą dotyczyły tematów związanych z życiem ryb w środowisku wodnym, w tym ich przystosowań do pływania, pobierania pokarmu, rozmnażania. Zajęcia mają także przybliżyć uczestnikom szkolenia tajniki budowy anatomicznej i morfologicznej ryb - wiedza ta jest nieodzowna, gdy akwarysta podejmuje się prób diagnostyki chorób ryb we własnym zakresie. Umiejętność wykonania preparatów makro- i mikroskopowych jest często kluczem do prawidłowej oceny zdrowia ryb.
    W kolejnej części zajęć omawiana będzie problematyka żywienia ryb ozdobnych. Przedstawione zostaną zasady żywienia wybranych grup i rodzin, takich jak kąsaczowate, karpiowate, piękniczkowate, zbrojnikowate, karpieńcowate, tęczankowate czy pielęgnicowate (m.in. paletki, pielęgnice z wielkich jezior afrykańskich). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami obliczania i sporządzania dawek pokarmowych, dowiedzą się, jak dobierać, przygotowywać i mieszać ze sobą składniki służące przygotowaniu pełnowartościowych karm dla ryb we własnym zakresie. Następnie słuchacze pod okiem prowadzących zajęcia samodzielnie przygotują zbilansowane pokarmy dla wybranych przez siebie gatunków ryb na podstawie własnych receptur przygotowanych w trakcie zajęć. Ćwiczenia będą także okazją do dyskusji na temat stosowania w akwarystyce różnych składników, takich jak podroby, mączki rybne, produkty sojowe, witaminy, probiotyki czy immunostymulatory. W ramach ćwiczeń pokazane zostaną praktyczne metody podstawowej oceny karm pod kątem ich przydatności dla określonych grup ryb, omówiony zostanie także temat tzw. namaczania karm. Na zakończenie zajęć omówione zostaną zasady i przedstawione sposoby przygotowania pokarmów zawierających środki lecznicze.
    Drugi dzień szkolenia będzie poświęcony teoretycznym i praktycznym zajęciom dotyczącym rozrodu ryb z wykorzystaniem wybranych hormonów oraz rozpoznawaniu chorób ryb. W pierwszej części omówione zostaną wady i zalety sztucznej stymulacji ryb do tarła. Następnie poruszona zostanie tematyka rozpoznawania objawów infekcji bakteryjnych i diagnozowania inwazji pasożytniczych, której elementem praktycznym będą zajęcia z lupami i mikroskopami. Uczestnicy szkolenia pod okiem prowadzących będą mogli samodzielnie przygotować odpowiednie preparaty i podjąć próbę ich analizy w kierunku obecności wybranych pasożytów.
    Na zakończenie - podobnie jak w przypadku szkoleń I etapu - planowany jest krótki test sprawdzający wiedzę nabytą przez uczestników. Jego wyniki zostaną omówione przez prowadzących zajęcia. Wszystkim słuchaczom zostaną wręczone stosowne certyfikaty.
    Serdecznie zapraszamy akwarystów, a szczególnie hodowców i pracowników sklepów oraz hurtowni zoologicznych do udziału w szkoleniu. W zakładce "do pobrania" znajdują się: szczegółowy harmonogram planowanych zajęć, mapka dojazdu i formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 kwietnia 2016. Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w kwietniu!Harmonogram szkolenia, formularz zgłoszeniowy, mapka dojazdu oraz baza noclegowa są dostępne w zakładce DO POBRANIA.

Organizator szkolenia:  Towarzystwo Naukowe Branży Zoologicznej "Animalian"

Miejsce szkolenia:  Instytut Rybactwa Śródlądowego,
                               Żabieniec, ul. Główna 48, 05 - 500 Piaseczno

Termin szkolenia:  23 - 24 kwietnia 2016 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń:  1 kwietnia 2016 r.

Forma:  jeden dwudniowy zjazd w Żabieńcu k. Piaseczna

Pełny koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 350 zł. Dla osób uczestniczących już w naszych poprzednich szkoleniach, koszt wynosi 300 zł.

Cena obejmuje:
opłatę za szkolenie,
materiały dydaktyczne,
wyżywienie (obiad, przerwa kawowa - sobota i niedziela),
certyfikat.Warunkiem odbycia się szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób. Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji uzyskać można:
502 973 075
w.gorecki@animalian.org


w góre ↑


Harmonogram szkoleń na 2016 rok


30.01.2016

15-17 stycznia , Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego, tytuł szkolenia:"Prawidłowe utrzymanie zdrowotności oraz technika hodowli i transport ryb" (I etap);
23-24 kwietnia , Żabieniec k. Piaseczna, sala dydaktyczna Instytutu Rybactwa Śródlądowego, tytuł szkolenia: "Żywienie i podstawy diagnostyki chorób ryb" (II etap);
11-12 czerwca , Katowice, szkolenie w ramach Śląskiego Weekendu Akwarystycznego, tytuł szkolenia: "Nowoczesne metody hodowli ryb ozdobnych" (III etap);
Listopad , Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego, tytuł szkolenia: "Nowoczesne metody hodowli ryb laboratoryjnych".


Podane terminy oraz miejsca planowanych szkoleń mogą ulec zmianie w przypadkach losowych. Powyższy harmonogram może zostać rozszerzony o dodatkowe wydarzenia. W zakładce do pobrania będą udostępniane szczegółowe informacje o zbliżających się szkoleniach oraz formularze zgłoszeniowe.

                                       Serdecznie zachęcamy do udziału w planowanych szkoleniach!


w góre ↑